Kurser for arbejdsmiljørepræsentanter

Bliv klædt på til at varetage dit hverv som AMR.

Tak for, at du vil arbejde for en sikker og sund arbejdsplads for dig selv og dine kollegaer

Viden og efteruddannelse er vigtigt for dig, når du som arbejdsmiljørepræsentant skal finde løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, som måtte være på din arbejdsplads. Derfor har vi disse gode tilbud til dig.

Kursus for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter

Kurset er for nyvalgte, men på grund af Corona kan du være ’ny’ AMR, selvom det er længe siden, du er valgt. Så er du selvfølgelig stadig velkommen på kursus!

Tidspunkt:

Torsdag d. 28. oktober, kl. 9.00 – 16.00

Sted:

Mødecenter fabrikken, Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C

INDHOLD:

Formålet med kurset er at du blive klædt bedre på til at klare dine arbejdsmiljøopgaver. Samtidig møder du andre nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter. Kurset kommer blandt andet omkring følgende emner:

• Hvor kan du få hjælp hvis du står med et arbejdsmiljøproblem?

• Hvordan kan du lave arbejdsmiljøarbejde for dine kollegaer

• Hvordan ser regelsættet ud for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen?

• Hvad gør jeg, hvis jeg selv eller min kollega får en arbejdsskade?

Kursusgodtgørelsen er kr.: 1.879.- for tabt arbejdsfortjeneste.

Heraf ydes ferie- og søgnehelligdagsbetaling på 24,7 % af beløbet. Dette udbetales en gang årligt.

Befordringsudgifter er dækket med taksten for billigste offentlige transport fra din bopæl til kursussted og retur.

Tilmelding:

Tilmeld dig her

Vælg det sted, hvor du gerne vil deltage. Du skal anvende NemID ved tilmelding.

Vi glæder os til at se dig.

Kursus for erfarne arbejdsmiljørepræsentanter

Kurset henvender sig til dig, som har nogen erfaring som arbejdsmiljørepræsentant og ikke er helt nyvalgt.

Tidspunkt:

Tirsdag d. 9. kl. 9.00 - onsdag d. 10. november kl. 15.00 (inkl. overnatning)

Du skal forvente kursusaktivitet tirsdag aften

Sted:

Frederik d. VI´s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

INDHOLD:

Formålet med kurset er at gå mere i dybden med udgangspunkt i dit aktuelle arbejdsmiljøarbejde.

Vi anbefaler du gennemgår kursus for nyvalgte inden du deltager kurset for de erfarne.

Kurset kommer blandet andet omkring følgende emner:

• Få styr på: den årlige drøftelse- supplerende uddannelse- nærhedsprincippet-kompetenceafklaring -hvordan anvendes arbejdspladsvurderingen (APV) i dagligdagen

• Forhandlingsteknik. Arbejdsmiljøet er ikke til forhandling, men gode argumenter er tit brugbare for at få et bedre arbejdsmiljø.

• Psykisk arbejdsmiljø. Er det et problem i vores branche?

• El ulykker – hvad kan vi gøre for at mindske antallet af ulykker.

• Hvad er din største arbejdsmiljøudfordring i øjeblikket?

Tilmelding:

Tilmeld dig her.

Du skal bruge NemID.

Kursusgodtgørelsen er kr.: 3758,- for tabt arbejdsfortjeneste.

Heraf ydes ferie- og søgnehelligdagsbetaling på 24,7 % af beløbet. Dette udbetales en gang årligt.

Befordringsudgifter er dækket med taksten for billigste offentlige transport fra din bopæl til kursussted og retur.

Vi glæder os til at se dig.