Kun små udsving i ulykkestal

Elektrikerne har – måske – forholdsmæssigt lidt færre arbejdsulykker i år sammenlignet med sidste år. Men ulykkerne ser ud til at være blevet alvorligere

Tallene i Arbejdstilsynets løbende statistik over arbejdsulykker antyder, at der måske er sket et mindre fald i antallet blandt elektrikerne i år sammenlignet med sidste år. Men udsvingene er relativt små og behæftet med en vis usikkerhed, så overordnet ser det ud til, at situationen er nogenlunde uændret.

skærmdump - AT-statisik over ulykker 09-2019

I alt er der til dato i 2019 registreret 544 arbejdsulykker på området elinstallation. Heraf er de 483 sket inden for ’håndværkspræget arbejde’, og hertil kommer 32 ulykker sket ved arbejde, der forudsætter ’viden på mellemniveau’ og 11 inden for ’manuelt arbejde’.

Til sammenligning skete der i hele 2018 i alt 820 arbejdsulykker på området elinstallation, hvoraf 724 indtraf i forbindelse med ’håndværkspræget arbejde’.

Sammenligning

Hvis man laver en meget løs sammenligning med tallene for i år ved at dividere 2018-tallene med 12 og derefter gange med 8,5 – hvilket kunne svare tid den tid, der hidtil er forløbet i år – fremkommer tallene 580 og 513.

Udregnet på den måde skete der altså lidt flere ulykker sidste år. Men bortset fra, at der generelt sker en betydelig underrapportering af arbejdsulykker, kan der også stadig nå at komme anmeldelser ind for den forløbne periode i år.

Der ser således ikke ud til at være meget nyt under solen, hvad angår antallet af arbejdsulykker blandt elektrikerne.

Langt fravær øget

Men når det gælder alvorligheden af ulykkerne, kan billedet give anledning til en vis bekymring. Hidtil har i alt 16 ulykker – og heraf 12 ved håndværkspræget arbejde – i år medført fravær i over tre måneder. Den procentuelle andel af ulykkerne med længst efterfølgende fravær er i år dermed 2,5 for det håndværksprægede arbejde.

I hele 2018 medførte i alt 11 ulykker – og heraf syv ved håndværkspræget arbejde – fravær i over tre måneder. Den procentuelle andel af ulykkerne med længst efterfølgende fravær var i 2018 således 0,96 procent for det håndværksprægede arbejde.

Hovedtal for 2019 kan ses øverst på siden. Herunder ses tallene for 2018.

skærmdump - AT-statisik over ulykker 2018