Kun få anmeldte corona-skader på el-området

Området el-installation ligger lavest blandt de opgjorte brancher med anmeldelser af covid-relaterede arbejdsskadesager

håndvask corona

Elektrikere og andre ansatte inden for brancheområdet el-installation ser indtil videre ud til at være sluppet nådigt gennem corona-pandemien, når det gælder arbejdsskader. Hidtil er der kun kommet ret få anmeldelser fra området.

Det samlede antal anmeldte arbejdsskader med forbindelse til Covid-19 nærmer sig 10.000. En opgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) baseret på udtræk fra den 23. august viser, at der i alt er oprettet 9.539 sager fordelt på 1.285 ulykker og 8.254 erhvervssygdomme.

Statistikken indeholder tal fra en lang række brancher og fagområder. Her fremgår det, at området ’El-installation’ hidtil er sluppet med 20 anmeldte sager.

Faktisk har området det laveste antal anmeldelser blandt de opgjorte faggrupper sammen med gruppen ’Kombinerede serviceydelser’ under hovedbranchen ’Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v.’: Også her er der anmeldt 20 sager.

Hospitaler er helt uden sammenligning de arbejdspladser, der har flest anmeldelser. Tallet er 2.412. Næstflest har plejehjemmene med 947 anmeldelser.

Bygge- og anlægsområdet har i øvrigt netop ændret branchevejledningen med corona-retningslinjer. Læs mere her.