Krav til kabler strammes

Kabler skal være CE-mærkede med brandklassifikation fra 1. juli

Alle kabler, der bruges som fast installation i bygninger, skal fra 1. juli  være CE-mærkede og leve op til en ny brandklassificering. Det fortæller Dansk Standard på sin hjemmeside.

DS screendump

Det er standarden EN 50575, der fra den nævnte dato bliver obligatorisk i hele EU. Kravene om CE-mærkning kommer til at gælde kabler i offentligt byggeri, boliger, anlægsarbejde, installationer i bygninger og industri og kraftværker, oplyser Dansk Standard.

Det er den stigende mængde kabler i bygningerne, der medfører et ønske om at skabe øget sikkerhed i bygningerne – og herunder ikke mindst at reducere brandfaren.

– Vi skal kende brandegenskaberne på kablerne, uanset om de produceres her i Danmark, i Tyskland eller i Kina. For installatørerne er det vigtigt at vide hvilken brandklassificering de har i CE-mærkningen, siger seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen fra Dansk Standard.

Kravet har skabt travlhed i kabelbranchen, fremgår det. Alligevel hilses kravet velkomment.