Krænkelser er kommet på den officielle dagsorden

Nu kommer der nye redskaber til indsatsen mod krænkelser på arbejdspladsen

nultolerance sexchikane AM-agenturet

Forebyggelse af krænkelser og vold er for alvor kommet på dagsordenen. I medierne og den offentlige debat har den været det længe, men nu har også de mere officielle institutioner sat øget fokus på området.

Om kort tid ændres bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, så den også kommer til at omfatte krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. I forvejen er det sådan, at arbejdet ikke må medføre helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane.

Ændringen ventes at træde i kraft fra den 15. november, og Arbejdstilsynet får dermed bedre muligheder for at skride ind over for de krænkende handlinger. Men det behøver ikke at komme så langt, at det kræver en myndighedsindsats.

Arbejdspladserne kan i høj grad selv forebygge den uønskede adfærd, som ikke mindst #metoo-kampagnen har bragt i fokus. Og der er muligheder for at tilegne sig viden og værktøjer i den forbindelse.

For eksempel arrengerer Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i industrien (bfa-i) således to temadage i henholdsvis Odense og Silkeborg om emnet. Den første temadag holdes her i september i Odense, mens den anden holdes til foråret i Silkeborg.

Her vil man blandt andre kunne møde psykolog og professor Ståle Einarsen, der fortæller om erfaringer med at forebygge krænkende handlinger. Ifølge invitationen vil der være forskellige oplæg, diskussioner og gruppearbejde.

Også EU gør en ekstra indsats på området. Det europæiske Arbejdsmiljøagentur har således netop udsendt infografikker om henholdsvis sexchikane og vold på arbejdspladsen. Det er udsnit af disse infografikker, der kan ses her på siden.

sexchikane arbejdsmiljøagenturet 2