Kontrol ved udbetalinger af ydelser

Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at give os de korrekte oplysninger.

Vi samkører oplysninger om arbejde med SKAT

Hver måned skal vi kontrollere, at vi har udbetalt det rigtige beløb i dagpenge og efterløn. Det sker ved vi samkører dine oplysninger om arbejde, med din arbejdsgivers indberetning til SKAT. Er der forskel i oplysningerne, skal vi regulere din udbetaling. Læs her hvordan det foregår.

Vi udbetaler dagpenge og efterløn a conto

Du skal skrive arbejde, ferie og fravær på dit ydelseskort, og du skal udfylde kortet for en hel måned ad gangen. Du kan udfylde ydelseskortet op til en uge før måneden slutter. Derfor er det inden, du med sikkerhed kan vide, hvor meget arbejde du reelt fik i måneden. De ydelser, vi udbetaler til dig den sidste bankdag i måneden, er derfor en a conto udbetaling. Fik du flere eller færre arbejdstimer end forventet, skal vi regulere din udbetaling.

Samkører oplysninger med SKAT

Den 11. i hver måned, samkører vi dine oplysninger på ydelseskortet, med oplysningerne fra E-indkomst registret. Her kan vi se de arbejdstimer, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. Er der forskel i oplysningerne, skal vi regulere din udbetaling. Både når du har fået for meget og for lidt udbetalt. Proceduren er forskellig, alt efter om differencen er på mere eller mindre end 37 løntimer.

Hvis forskellen er på højst 37 løntimer

Viser samkøringen en forskel på højst 37 løntimer, skal vi regulere din udbetaling. Vi skriver til dig, inden vi regulerer. I brevet beder vi dig logge på Mit DEF. Her skal du udfylde et særligt ydelseskort, et såkaldt efterangivelses- eller korrektionsydelseskort. Du skal udfylde ydelseskortet med det korrekte antal arbejdstimer, som du opnåede i måneden.

Udfylder du korrektionsydelseskortet, lægger vi dine oplysninger til grund, når vi regulerer din udbetaling. Den måde, du har placeret arbejdstimerne på, har betydning for reguleringsbeløbet/antal G-dage, vi skal trække. Og når det handler om dagpenge, også i forhold til dit forbrug af de højst 30 uger, du kan få supplerende dagpenge.

Du kan gøre indsigelse

Er du ikke enig i de oplysninger, der fremgår af E-indkomstregistret, skal du gøre indsigelse. Det gør du også på korrektionsydelseskortet. Her har du mulighed for at skrive hvorfor du er uenig.

Gør du indsigelse kontakter vi dig, så vi sammen kan se på sagen igen.

Frist på 7 dage til at reagere

Du har 7 dage til at reagere på vores reguleringsbrev. Enten ved at udfylde korrektionsydelseskortet eller ved at gøre indsigelse. Hører vi ikke fra dig inden fristen, skal vi regulere vi din udbetaling på baggrund af oplysningerne i E-indkomst registret.

Mere - eller mindre forbrug af uger med supplerende dagpenge

Du kan højest modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Alle uger, hvor du både har arbejde og får udbetalt dagpenge, tæller som forbrug. Medvirker du ikke til en regulering, beregner vi et fiktivt forbrug af dine uger med supplerende dagpenge. Skal du betale penge tilbage, beregner vi et mer forbrug. Får du tilbagebetalt dagpenge, beregner vi et mindre forbrug.

Hjælper du os med at placere de flere eller færre arbejdstimer, får du ikke beregnet et fiktivt forbrug af uger med supplerende dagpenge. I stedet lægger vi dine oplysninger til grund, for reguleringen og beregningen af forbrug.

Det er derfor særligt vigtigt, at du medvirker ved en regulering, når du skal betale dagpenge tilbage.

Får du efterløn, er du ikke omfattet af disse regler.

Sådan regulerer vi din udbetaling

Fik du færre arbejdstimer, end du havde forventet, efterbetaler vi ydelser til dig så snart vi har afsluttet behandlingen af din sag.

Skal du betale penge tilbage, modregner vi beløbet i din næste udbetaling. Kan vi ikke modregne beløbet inden for 3 måneder, skal du selv indbetale beløbet til os. Hvis det bliver aktuelt vil du få en egentlig afgørelse fra os.

Hvis forskellen er på mere end 37 løntimer

Viser samkøringen en forskel på mere end 37 løntimer, skriver vi til dig, og beder dig redegøre for forskellen. Proceduren er altså forskellig, alt efter om differencen er på mere eller mindre end 37 løntimer.

Du kan indsende dit ydelseskort en uge før måneden slutter. Derfor burde der højest være 37 løntimer, som du ikke kendte til, da du udfyldte kortet. Der kan dog være mange forklaringer på en difference på mere end 37 timer: Måske har din arbejdsgiver indberettet et forkert timetal, måske fik du overarbejde osv.

Har du bevidst oplyst for få arbejdstimer, skal vi træffe afgørelse om, at du skal betale ydelser tilbage. Du kan da også risikere at få en sanktion på 74 timer, hvor du bliver udelukket fra at få dagpenge eller efterløn.

Gør det let for dig selv

Du kan vente med at sende ydelseskortet til os, indtil den sidste dag i måneden. Altså indtil du med sikkerhed ved, hvor mange arbejdstimer du fik i måneden. Vi udbetaler dagpenge og efterløn flere gange om ugen. Din udbetaling bliver derfor højest et par dage forsinket. Og så slipper du for al besværet med regulering og tilbagebetaling.