Kontingent

Dit kontingent afhænger af dit arbejdssted, og om du er svend, ledig eller lærling.

Det er din arbejdsplads, som afgør, hvilken lokalafdeling du hører til. Arbejder du for eksempel i Slagelse, hører du til afdeling Vestsjælland. Arbejder du i Fåborg, hører du til afdeling Fyn, osv.

Alle kontingenter er pr. måned.

Dansk El-Forbund – Svend
Bornholm534 kr.
Fyn525 kr.
København611 kr.
Lillebælt515 kr.
Midtjylland503 kr.
Nordjylland504 kr.
Nordsjælland551 kr.
Sydjylland465 kr.
Storstrøm553 kr.
Vestsjælland579 kr.
Østjylland497 kr.

Kontingentet inkluderer også gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring.

Vær opmærksom på, at satserne er uden et eventuelt klubtillæg.


Dansk El-Forbund – Lærling
Alle afdelinger155 kr.

  Kontingentet inkluderer også gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring.

  Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen.


  Dansk El-Forbund – Dagpenge/sygedagpenge
  Alle afdelinger144 kr.

  Når du modtager dagpenge eller sygedagpenge, betaler du en lavere kontingentsats til forbundet. Kontingentet inkluderer gruppelivsforsikring og fritidsulykkeforsikring.


  El-fagets A-kasse
  A-kasse510 kr.
  Efterlønsbidrag508 kr.

  Kontingentet til a-kassen består af et administrationsgebyr på 155 kr. Resten er et statsbidrag og et bidrag til ATP, og de fastsættes af staten. Efterlønsbidraget fastsættes af staten.

  Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen.

  Har du spørgsmål?

  Du er velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål til kontingent og medlemskab.