Kontingent

  Dit kontingent afhænger af dit arbejdssted, og om du er svend, ledig eller lærling.

  Det er din arbejdsplads, som afgør, hvilken lokalafdeling du hører til. Arbejder du for eksempel i Slagelse, hører du til afdeling Vestsjælland. Arbejder du i Fåborg, hører du til afdeling Fyn, osv.

  Kontingent
  Lærling

  Som lærling afhænger dit kontingent af, om du er startet i lære, og du derfor modtager løn:

  • Har du ikke en læreplads/uddannelsesaftale, f.eks. hvis du går på grundforløbet eller er i skolepraktik, kan du få gratis medlemskab i fagforeningen. Meld dig ind her.
  • Er du startet i lære, skal du betale lærlingekontingent, så længe du har en læreplads. Her er den hurtigste måde at indmelde sig via vores mobilepay-løsning. Du kan også bruge vores digitale indmeldelsesblanket.

  Begge medlemskategorier inkluderer en gruppelivsforsikring og heltidsulykkesforsikring.

  Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale, som allerede gælder, mens du går på grundforløb, koster medlemsskabet 179 kroner pr. måned. Medlemsskab er kun gratis, så længe du ikke modtager løn fra en arbejdsgiver.

  Prisen er pr. måned og uden evt. klubtillæg.

   Dansk El-Forbund – Lærling2023
   Med læreplads179 kr.
   Uden læreplads0 kr.

    Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen. Læs mere via linket:

    Svend

    Kontingentet inkluderer også gruppelivsforsikring og heltidssulykkeforsikring. 

    Prisen er pr. måned og uden evt. klubtillæg. 

     Dansk El-Forbund – Svend2023
     Bornholm584 kr.
     Fyn578 kr.
     København664 kr.
     Lillebælt573 kr.
     Midtjylland555 kr.
     Nordjylland538 kr.
     Nordsjælland593 kr.
     Sydjylland528 kr.
     Storstrøm612 kr.
     Vestsjælland642 kr.
     Østjylland545 kr.
     A-kasse

     Prisen er pr. måned. 

     Din Faglige A-kasse2023
     A-kasse-kontingent525 kr.
     Efterlønsbidrag531 kr.

     Kontingentet til a-kassen består af et administrationsgebyr på 157 kr. (2023). Resten er et statsbidrag og et bidrag til ATP, og de fastsættes af staten. Efterlønsbidraget fastsættes af staten.

     Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen. Læs mere via linket:

     Kontingentreduktion

     Dansk El-Forbund bygger på solidaritet. Det betyder, at vi sammen forsøger at hjælpe de medlemmer, som råder over mindst. Alle medlemmer i arbejde bidrager til denne særlige ordning.
     Forbundets ordning for nedslag i fagforeningskontingentet gælder for medlemmer på dagpenge eller offentlig anden forsørgelse.
     Når du ikke har en indtægt større end de maksimale dagpenge, så kan du blive omfattet af kontingentreduktionsordningen, jf. nedenstående eksempler. 

     Eksempler på situationer:

     • Ledig med dagpenge eller andre ydelser fra Din Faglige A-kasse (du får automatisk reduktion)
     • Sygedagpenge
     • Feriedagpenge
     • Barsel
     • Mistet dagpengeret
     • På offentlig forsørgelse eller i offentlig jobtræning
     • Visse former for uddannelser
     • Udlandsrejse – uden indtægt
     • Værnepligt (ikke befalingsmænd)

     Udfyld nedenstående blanket eller kontakt lokalafdelingen, hvis du mener, at du har eller har haft ret til kontingentreduktion.

     Kontingent ifm. konfliktvarsel

     Medlemmer kan ikke melde sig ud eller blive overflyttet til andre faglige organisationer, når der er varslet konflikt.

     Dansk El-Forbunds love §3 lyder således: ”Udmeldelse og fraflytning kan ikke finde sted, når strejke eller lock-out er varslet eller igangsat. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra dette.”

     Aktuelt vedrører dette medlemmer på arbejdspladser omfattet af konfliktvarsel nr. 2 afsendt den 20. februar 2023 i forbindelse med forhandlingen om overenskomsterne på det private område, blandt andet Industriens overenskomster og Elektrikeroverenskomsten.

     Konfliktvarsel nr. 2 er afsendt den 20. februar 2023 i henhold til overenskomsten og forligslovens regler.

     Udmeldelse eller overflytning kan igen ske, når overenskomsten er vedtaget ved medlemsafstemningen foråret 2023 eller efter afslutningen af en eventuel konflikt.

      


      

     Har du spørgsmål?

     Du er velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål til kontingent og medlemskab.