Konjunkturpilen peger fortsat opad

Optimistisk konjunkturindikator tyder på fortsat høj beskæftigelse

indikator august 18

Det går fint med beskæftigelsen – og sådan ser det ud til at fortsætte: Både på bygge- og anlægsområdet generelt og på området elinstallation specielt.

Det er Danmarks Statistik, der netop har udsendt den seneste konjunkturindikator, som fortæller om virksomhedernes forventninger til ordrer og beskæftigelse. Og lever virkeligheden op til forventningerne, ser fremtiden – i hvert fald i de næste tre måneder – positiv ud, når det gælder beskæftigelsen.

På bygge- og anlægsområdet viser den sammensatte indikator – vurderet ordrebeholdning og forventninger til beskæftigelse – for august nettotallet nul. Når det alene gælder forventninger til beskæftigelsen, er tallet ti, hvor det i juli var ni. I august 2017 var tallet otte, og som diagrammet herover viser, har indikatoren været stigende gennem flere år.

Også når det mere specifikt drejer sig om forventningerne til beskæftigelsen på området elinstallation, er der positive forventninger til de kommende tre måneder. Nettotallet for august er 15 – det samme som i juli. I august 2017 var tallet 13.

Set over en periode på ti år ligger augusttallet nogenlunde gennemsnitligt i forhold til de seneste cirka tre år, hvor krisen for alvor er blevet afløst af høj beskæftigelse. Og det ligger væsentligt over tallene i de syv år, der gik forud.

Nettotal er procenttal, der viser forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet forventninger til henholdsvis en positiv og negativ udvikling. Der er altså et solidt flertal af virksomheder, der i august har udtryk positive forventninger til beskæftigelsen på området elinstallation.

beskæftigelsesforventninger 2018 august 18

beskæftigelsesforventninger el 2018 august 18 10-årsoversigt