Kongres

  Kongressen er Dansk El-Forbunds øverste myndighed.

  Det er kongressen, som vedtager lovene – eller med et andet ord vedtægterne – for forbundet. Det er lovene, som fastlægger, hvordan organisationen fungerer og styres.

  Dansk El-Forbund afholder kongres hvert fjerde år. Kongressens formål er at evaluere de seneste fire års arbejde og lægge linjerne og målene for de næste fire.

  Næste gang, der holdes kongres, er den 8. - 11. november 2022. Du kan finde informationer op til og under kongressen på: kongres.def.dk

  Kongres 2018

  Dansk El-Forbund afholdt sin 32. kongres i dagene 30. oktober til 2. november. Kongressen blev afholdt i Aarhus, og temaet var "Tændt på mit fag".

  Det er også det tema, som forbundets organiseringsindsats har haft de seneste år.

  Kongressen skulle beslutte en mindre modernisering af forbundets formål og strategi og handlingsplaner for forbundets arbejde i årene fremover. Herudover blev fagets fremtid diskuteret – både i forhold til el-branchens og teknologiens udvikling, men også i forhold til hvad den betyder for elektrikeren, teknikeren og Dansk El-Forbund. Der vil blive præsenteret en rapport med alle de spørgsmål, som fremtiden stiller, og som vi skal have svar på.

  Samtidig med kongressen blev der afholdt delegeretmøde i El-fagets A-kasse.

  Dansk El-Forbund Kongres 2018
  Dansk El-Forbunds 32. kongres blev afholdt i Aarhus.
  Foto: Henrik Bjerregrav

  Du kan læse mere om kongressen, kongresbeslutninger og finde dokumenter på kongressiden via linket her:

  Kongres 2014

  Forbundets 31. kongres blev afholdt 21.-24. oktober 2014.

  Kongressen blev afholdt i Aalborg, og temaet var "Styrke til mere". På kongressen blev det blandt andet besluttet, at forbundet stoppede med at betale partistøtte.

  Du kan læse mere om kongressen, kongresbeslutninger og finde dokumenter på kongressiden via linket her: