Kongres

  Kongressen er Dansk El-Forbunds øverste myndighed.

  Det er kongressen, som vedtager lovene – eller med et andet ord vedtægterne – for forbundet. Det er lovene, som fastlægger, hvordan organisationen fungerer og styres.

  Dansk El-Forbund afholder kongres hvert fjerde år. Kongressens formål er at evaluere de seneste fire års arbejde og lægge linjerne og målene for de næste fire.

  Kongres 2022

  På Dansk El-Forbunds 33. kongres (8.-11. november) samledes delegerede fra hele det el-tekniske område for at vælge forbundsledelse, debattere forslag og vedtage forbundets love, formål, strategi og handlingsplan for de næste fire år.
  På kongressens egen hjemmeside kan du læse om det, der blev vedtaget. Du kan se videoprotokol, hente dokumenter og andet, som er lagt op på siden. 

  Kongres 2018

  Dansk El-Forbund afholdt sin 32. kongres i dagene 30. oktober til 2. november. Kongressen blev afholdt i Aarhus, og temaet var "Tændt på mit fag".

  Det er også det tema, som forbundets organiseringsindsats havde haft de seneste år.

  Kongressen skulle beslutte en mindre modernisering af forbundets formål og strategi og handlingsplaner for forbundets arbejde i årene fremover. Herudover blev fagets fremtid diskuteret – både i forhold til el-branchens og teknologiens udvikling, men også i forhold til hvad den betyder for elektrikeren, teknikeren og Dansk El-Forbund. 

  Samtidig med kongressen blev der afholdt delegeretmøde i El-fagets A-kasse.

  Få et samlet overblik over kongressen 2018

  Se beretningen 2014-2018

  Kongres 2014

  Forbundets 31. kongres blev afholdt 21.-24. oktober 2014.

  Kongressen blev afholdt i Aalborg, og temaet var "Styrke til mere". På kongressen blev det blandt andet besluttet, at forbundet stoppede med at betale partistøtte.

  Se beretningen 2010-2014