Konflikt varslet for alle offentligt ansatte elektrikere

Nærmere information i den kommende tid

Dansk El-Forbund har varslet konflikt for samtlige offentligt ansatte medlemmer af Dansk El-Forbund.

Strejken træder i kraft den 4. april 2018, såfremt der ikke er nået et resultat inden da, med mindre forligsmanden udsætter konflikten.

Der er udsendt information til alle de, som eventuelt skal i strejke samt tillidsrepræsentanterne på det offentlige område.

Medlemmerne der eventuelt skal i strejke vil modtage endnu en mail umiddelbart forud for, at vi forventer, at en eventuel strejke bliver alvor.

Hvis en lock-out bliver aktuel, så har arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner varslet den til start den 10. april 2018.

Der vil dog ikke være den store forskel på, hvem der skal i strejke henholdsvis lock-out, fordi Dansk El-Forbund har varslet strejke for alle medlemmer, dog fratrukket de, som indgår i nødberedskaber.

Du kan i øvrigt holde dig opdateret på DEF.dk eller kontakte din lokale afdeling.

Der vil også være information fra tid til anden på Dansk El-Forbunds Facebook-side.

På DEF.dk finder man omtale af OK 18 via Arbejdsliv – Overenskomster – Overenskomstforhandlinger 2018.

Nyheder fra DEF.dk kan også følges via LO-Plus-app’en: ”Min fagforening” – ”Indhold” – ”Nyheder”.

På DEF.dk er der en række lettilgængelige svar på de mest almindelige spørgsmål omkring strejke og lock-out.

Alle tillidsrepræsentanter får i øvrigt tilsendt forbundets mere omfattende konfliktvejledning, hvor der er svar på stort set alle forhold omkring strejke og lock-out.