Kollektiv ferielukning

Er du ansat på en arbejdsplads, der har kollektivt ferielukket eller tvungen ferie i sommerperioden, kan du måske få feriedagpenge.

Du kan for eksempel få feriedagpenge, hvis du er i dit første arbejdsforhold, efter du har afsluttet din uddannelse. Derved har du måske endnu ikke optjent ret til ferie med løn fra en arbejdsgiver i ferieåret 2018 / 2019.

Du skal opfylde følgende betingelser for at få dagpenge under ferielukningen:

  • Du skal være forhindret i at arbejde på grund af arbejdspladsens kollektive ferielukning
  • Du skal have afholdt al egen optjent ferie, f.eks. feriedage med feriekort / ferie med løn / eller dage med ret til feriedagpenge
  • Du ønsker ikke at holde ferie for egen regning i perioden
  • Du opfylder i øvrigt betingelserne for at få dagpenge. Herunder at du opholder dig i Danmark, mens virksomheden har lukket
  • Du skal være tilmeldt på jobnet.dk som ledig dagpengemodtager for at få kunne få dagpenge i lukke perioden, og du skal være til rådighed for andet arbejde

Derudover er det et krav, at det er hele virksomheden eller en hel afdeling, der er omfattet af den kollektive ferielukning. Ligeledes at arbejdsgiveren har varslet ferien i overensstemmelse med ferielovens regler.

Er betingelserne opfyldt, kan du få dagpenge for hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver, hvis der ikke havde været kollektivt ferielukket.

Hvad skal du gøre?

For at få dagpenge skal du udfylde en ledighedserklæring via Mit DEF. Du skal også sende dokumentation for, at ferielukningen er varslet, og at den gælder for hele virksomheden eller en afdeling i virksomheden. Endelig skal du erklære, at du ikke ønsker at holde fri for egen regning, og at du ikke har optjent ferie med løn, som du i stedet kunne få udbetalt.

Yderligere information

Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.