Kofoeds Skole

Organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, 3F samt FOA har indgået en organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole.

Du kan hente organisationsaftalen og rettelsesblad her fra siden.