Kender du til corona-fuskeri?

Nu kan alle indberette snyd med blandt andet lønkompensationen

Også virksomheder i elbranchen har under coronakrisen benyttet sig af mulighederne for blandt andet lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. Måske har nogle af disse medarbejdere alligevel givet et nap med – mens virksomheden fortsat har modtaget kompensationen. I så fald er der tale om svindel, som skal indberettes.

whistleblower lov skærmdump

Folketinget har i den forbindelse vedtaget en lovændring, der indebærer en whistleblowerordning i loven om erhvervsfremme. Den betyder, at alle og enhver kan indberette oplysninger om svindel – eller konkret mistanke herom. Man kan også indberette forhold, der ligger før whistleblowerordningens etablering.

Beskyttelse mod sanktioner

De personer, der indberetter svindelen eller den formodede svindel – whistleblowerne – er sikret anonymitet. Man er også sikret mod eventuelle efterfølgende sanktioner fra virksomheden. Stykke 7 i lovens nye paragraf 22a siger nemlig blandt andet:

”En virksomhed må ikke udsætte ansatte eller tidligere ansatte for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger, som følge af at den ansatte eller den tidligere ansatte har indberettet virksomhedens overtrædelse eller potentielle overtrædelse af reglerne for de erhvervsrettede covid-19-kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen.”

Anonymitet

Selv om oplysningerne skal afleveres via NemID, er der i loven en særlig beskyttelse af indberetterens anonymitet. Anonymiteten er således beskyttet i forhold til reglerne om aktindsigt ved indberetning af forhold vedrørende

  • kompensation for lønudgifter (lønkompensation)
  • kompensation for faste omkostninger
  • kompensation for selvstændige med CVR-nr.
  • kompensation for freelancere
  • kompensation for arrangører (aflyst eller udskudt større arrangement)

Ved indberetning af oplysninger, som ikke handler om de nævnte kompensationsordninger, vil oplysningerne være omfattet af de almindelige regler for aktindsigt m.v.