Kan forskernes viden bruges?

Appel: Hjælp forskerne til at hjælpe med forbedringer af arbejdsmiljøet

NFA-måling brugerimpact

For nylig kunne def.dk fortælle om, at nedsat arbejdstid er den bedste lokkemad, hvis man ønsker at få seniorer til at forlænge opholdet på arbejdsmarkedet. Den var en klar konklusion i en undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har stået i spidsen for.

Undersøgelsen er siden også omtalt på Tekniq Arbejdsgivernes hjemmeside. I øjeblikket er der stor efterspørgsel på elektrikere, og måske medvirker undersøgelsen til, at flere arbejdsgivere tilpasser arbejdstiderne, så seniormedarbejdere kan og får lyst til at tage en ekstra tørn.

Det er bare ét eksempel på, hvordan forskningsresultater kan omsættes til praktisk brug i dagligdagen. NFA har også for nylig dokumenteret, at virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, har halvt så mange alvorlige ulykker som virksomheder, der prioriterer det lavt.

Deltag i brugerundersøgelse

Nu vil NFA gerne have blandt andre arbejdsmiljørepræsentanter til at fortælle om, hvor meget og hvordan viden fra forskningscentret bruges. NFA inviterer alle interessenter til at deltage i en ny – og væsentlig kortere – undersøgelse.

Det er et måleinstrument, der ifølge NFA er den første af sin art i verden, og det består af et spørgeskema, som blev udviklet i 2020. Det er nu anden gang, det udsendes.

Erfaringerne fra første omgang har gjort forskerne klogere, og der er nu skåret 85 spørgsmål væk. De fleste deltagere skal kun svare på cirka 40 delspørgsmål.

Brugbar viden

Ifølge planen skal undersøgelsen gennemføres hvert år i fire år. Lige nu har man altså chancen for at være med til at gøre forskernes viden (endnu) mere brugbar på arbejdspladserne.

Læs mere på NFA's hjemmeside, hvor der også er link til selve spørgeskemaundersøgelsen. Fristen for deltagelse løber til den 24. oktober.