Kampagne opfordrer: Anmeld arbejdsulykkerne!

Nye film og information skal hjælpe med at øge antallet af anmeldelser

En kampagne med nye film og et fornyet fokus skal øge antallet af anmeldte arbejdsulykker. Der anmeldes nemlig for få arbejdsulykker i forhold til det reelle omfang, og det er problematisk både for de personer, ulykkerne går ud over, og for den forebyggende indsats.

AMR screen

Problemstillingen er også aktuel på elektrikerområdet. Her arbejder Dansk El-Forbund blandt andet på at få omfanget af stødulykker frem i lyset – også med det dobbelte formål at forebygge dem og at skaffe dokumentation.

En informationskampagne, som her i 2018 dels skal sætte fokus på anmeldeplatformen EASY, dels skal øge den almene viden på området, er nu blevet udvidet med nye film og en ny hjemmeside. Det sker i Arbejdsmiljørådets regi.

Manglende viden

Arbejdsmiljørådet mener, at manglende anmeldelser ofte skyldes manglende viden om, at der har fundet en anmeldepligtig arbejdsulykke sted, og/eller at det er arbejdsgiverens pligt at anmelde den. Det forsøger kampagnen, som rådet laver i samarbejde med Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at op på.

En ny underside på Arbejdsmiljørådets hjemmeside er netop gået i luften, og her kan man blandt andet se en animationsfilm om myter om arbejdsulykker, en film om anmeldereglerne og en instruktionsvideo til EASY. Desuden er der links til kortfilm og korte reportager fra konkrete arbejdspladser.

Man kan også finde dokumentation i form af en rapport, der gennem fem artikler sætter fokus på forskellige aspekter og problematikker om arbejdsulykker og forebyggelse.

Gør det nu

Den nye kampagne med det særlige fokus fortsætter frem til den 30. august. Arbejdstilsynet har i forvejen lavet et særligt fokus på anmeldelserne via hjemmesiden ’Gør det nu’.

AMR-film 2