Juli gav endnu et plus på medlemskontoen

En stille måned gav en lille tilgang af medlemmer til Dansk El-Forbund

Mange danskere svedte og tog til stranden, da juli-solen forvandlede landet til en bageovn. Det samme gjorde sikkert mange potentielle medlemmer af Dansk El-Forbund: Måneden gav kun et lille udsving på ’medlemskontoen'.

Dansk El-Forbunds medlemsstatistik: diagram juli 2019

Men udsvinget var positivt og gav et plus på 27 medlemmer i forbundet. Tallet dækker over en afgang på 16 og en tilgang på 43 medlemmer.

Tilgangen af nye medlemmer kommer typisk fra lærlingene, og her har feriesæsonen formentlig sat sit præg på statistikken. Afgangen findes mest blandt svendene.

Det sidstnævnte er der ikke noget bekymrende i: Ingen tælles med i statistikken to gange. Når lærlinge meldes ind, tæller de som nye medlemmer, og når de siden bliver svende, optræder de ikke igen som et plus på ’svendekontoen’, og løbende er der et vist frafald af svende som følge af skift til andre fagområder, udmeldelse til gule, til pensionisttilværelse eller på grund af dødsfald.

Gennem det seneste år er medlemstallet i forbundet steget med 1.003. Tilgangen har været på 1.524 og afgangen 521.