Jobudsigten er i forårshumør

Elbranchens optimisme for beskæftigelsen er til at få øje på

konjunktur 4-21

Udsigten for beskæftigelsen i el-branchen tegner nu lysere end længe set. Faktisk ser tallene bedre ud end i de optimistiske måneder før, coronaen gjorde sit indtog på scenen.

April noteres for nettotallet 12 for området elinstallation. Det er en stigning fra fem i februar og syv i marts.

Tallet kommer fra de vurderinger, der er med til at danne grundlaget for Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Det seneste generelle barometer for erhvervene udkom for nylig, og også her er der optimisme at spore: Tre af fire hovederhverv viser markante fremgange.

Et nettotal viser forskellen på procentdelen af de virksomheder i branchen, der for de kommende tre måneder venter henholdsvis en positiv og en negativ udvikling. Et positivt tal betyder altså, at flertallet venter en positiv udvikling.

For el-områdets vedkommende er tallet 12 det højeste i både hele 2020 og de første fire måneder af 2021. Tættest på kommer oktober 2020 med nettotallet 11.

diagram konjunktur 2020-21