Joboptimismen bobler i elbranchen

Forventningerne til beskæftigelsen er højere end meget længe

konjunkturdiagram maj 21

Optimismen er ikke til at tage fejl af: Der er udsigt til masser af job på området elinstallation de kommende tre måneder.

Det fremgår af de mere specifikke tal bag månedens konjunkturbarometer, som Danmarks Statistik (DS) netop har offentliggjort. Også mere generelt taler DS om optimisme efter genåbningen.

Men på bygge- og anlægsområdet er forventningerne til beskæftigelsen faldet en smule. Og det står i modsætning til el-området, hvor den positive udvikling er markant.

Forventningerne her har været stigende gennem et stykke tid. I april nåede nettotallet op på 12, men her i maj er det steget yderligere til 16. Det er det højeste tal siden oktober 2019, hvor det nåede helt op på 22.

Et nettotal viser forskellen på procentdelen af de virksomheder i branchen, der venter henholdsvis en positiv og en negativ udvikling for beskæftigelsen de kommende tre måneder. Når tallet er positivt, betyder det, at flertallet venter en positiv udvikling – og jo højere det er, des flere venter denne positive udvikling.

Selv om det ikke altid går, som præsten prædiker, så stemmer virksomhedernes forventninger ofte ret godt overens med, hvad der faktisk sker. Det fremgår af søjlediagrammet nederst, hvor de grønne søjler viser forventninger, og de blå viser, hvordan udviklingen har været de tre forudgående måneder.

konjunkturdiagram maj 19-20-21

konjunkturdiagram to sojler maj 19-20-21