Jobforventningerne er stadig positive

Elbranchens forventninger til den kommende beskæftigelse er faldet, men er stadig positive

konjunkturdiagram marts 22

I forhold til februar er der i marts sket et fald i forventningerne til de næste tre måneders beskæftigelse på bygge- og anlægsområdet el-installation. Ikke desto mindre er forventningerne stadig positive.

Det fremgår af de tal, der er er med til at danne grundlaget for Danmarks Statistiks seneste konjunkturbarometer for erhvervene. I februar var forventningerne udtrykt i nettotallet 16 de højeste siden oktober 2021. Dette tal er i marts faldet til 8.

Et positivt nettotal betyder, at et flertal af virksomhederne på området venter en positiv udvikling – og omvendt. Nettotallet på området el-installation har ikke været negativt siden de tre måneder april, maj og juni 2020, hvor uroen i forbindelse med den første corona-nedlukning satte markante spor (se nederste diagram).

Overordnet sætter konjunkturbarometret denne gang fokus på de prisstigninger, som ventes i detailhandelen. Der meldes også fortsat om mangel på arbejdskraft, men for virksomhederne på bygge- og anlægsområdet tog andelen med dette problem dog et dyk fra 47 procent i februar til 43 procent i marts.

konjunkturdiagram marts 22 - fra 2020