Jobforventninger steg igen

Flere virksomheder på området elinstallation venter stigende beskæftigelse

konjunkturdiagram feb 22

På byggeområdet elinstallation fik de positive forventninger til de kommende tre måneders beskæftigelse et tryk opad i februar. Udtrykt i nettotallet 16 er de nu de højeste siden oktober sidste år.

Det fremgår af de tal, der er med til at danne Danmarks Statistiks seneste konjunkturbarometer for erhvervene. For en måned siden havde der på tidspunktet for offentliggørelsen af barometret formentlig indsneget sig en fejl i statistikbankens opgørelse, da det fremgik, at nettotallet for januar 2022 var faldet til 0. Det er nu rettet, så tallet er 13.

Alligevel var januar-tallet lavere end i de forudgående måneder. I februar er det altså steget igen, og der er således fortsat markant positive forventninger til den kommende tids beskæftigelse.

Nettotallet er udtryk for forskellen på de procentdele af virksomhederne, der venter henholdsvis en positiv og en negativ udvikling på beskæftigelsesområdet. Når nettotallet er positivt, venter flertallet en positiv udvikling – og omvendt.

Generelt har denne måneds konjunkturbarometer fokus på manglende arbejdskraft i serviceerhvervene. Det fremgår også, at der i alle fire erhverv (industri, bygge- og anlæg, service og detailhandel) var overvægt af de virksomheder, der venter stigende beskæftigelse i løbet de af kommende tre måneder.

Nettotallet for beskæftigelsesforventningerne i bygge- og anlægsbranchen generelt gik frem fra 3 i januar til 12 i februar. Dette er måske lidt bemærkelsesværdigt i lyset af, at en del byggeprojekter i den senere tid er er blevet aflyst eller udskudt som følge af markante prisstigninger på byggematerialer.