Job-udsigterne er blevet mindre lyse

Beskæftigelsen er fortsat høj på el-området, men der trækker flere mørke skyer op på job-himlen

konjuktur 9-22

Arbejdsløsheden blandt elektrikerne er stadig meget lav, men job-udsigterne er ikke længere helt så lyse, som de har været gennem lang tid: For anden gang i år tegner Danmarks Statistik (DS) et negativt billede af forventningerne til beskæftigelsen på bygge- og anlægsområdet elinstallation.

Men det vil nok være en overdrivelse at kalde branchens forventninger for decideret pessimistiske. Nettotallet for området er denne gang på minus 1. I august var det plus to, mens det i juli var minus 6. Tallet har altså nu i nogle måneder bevæget sig omkring det neutrale nulpunkt.

Nettotallet fortæller, hvordan virksomhederne bedømmer udsigten til beskæftigelsen de kommende tre måneder. Et positivt tal betyder, at et flertal af områdets virksomheder forventer en stigning i beskæftigelsen, men et negativt tal betyder det modsatte – og jo større tal, des flere procent af virksomhederne forventer den ene eller den anden udvikling.

Tendensen til en begrænset optimisme stemmer overens med udviklingen på bygge- og anlægsområdet generelt, selv om tallene for elinstallation er mindre negative end for branchen overordnet. DS fortæller i sit seneste konjunkturbarometer, at der i bygge- og anlægsbranchen er en ”voksende overvægt af virksomheder, der forventer faldende omsætning, beskæftigelse og tilbudspriser ved licitation. Desuden er vurderingen, at ordrebeholdningen i stigende grad er utilstrækkelig.”

DS fortæller også, at et stigende antal virksomheder melder om risiko for afvikling. Inden for bygge- og anlægsområdet melder hver femte virksomhed, at de i større eller mindre grad er i risiko for afvikling.