Job-optimismen på el-området er uændret høj

Stigende tendenser i industri og bygge og anlæg

Uroen i forbindelse med coronavirus havde nok endnu ikke sat sit præg, da virksomhederne i februar angav deres forventninger til blandt andet omsætning og beskæftigelse de kommende tre måneder. De ventede fremgang inden for både industrien og bygge og anlæg.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - elinstallation februar 2020

Det er Danmarks Statistik, der for nylig har udsendt det seneste konjunkturbarometer for erhvervene. Tabellerne, der ligger bag, viser også, at job-optimismen er uændret høj, når det mere konkret gælder området elinstallation.

Nettotallet for beskæftigelse var i februar 10. Det samme tal som i både januar og december. I februar sidste år var tallet 8.

Nettotallet viser forskellen mellem de procentdele af branchens virksomheder, der venter henholdsvis en positiv og negativ udvikling de kommende tre måneder: Når tallet er positivt, venter flertallet en positiv udvikling, og jo højere tallet er, des større er flertallet.