Job-optimismen har taget et dyk

Efter en opblussen i marts er forventningerne til beskæftigelsen på el-området igen beherskede i april

konjunktur apr23

I marts steg forventningerne til de kommende måneders beskæftigelse på bygge- og anlægsområdet elinstallation. Det skete efter, at de siden sommeren 2022 overvejende har været negative. Men nu er forventningerne igen ganske beherskede.

Det er Danmarks Statistik, der netop har udsendt det månedlige konjunkturbarometer for erhvervene. Af de tal, der er med til at danne grundlag for dette barometer, fremgår, at nettotallet for beskæftigelsesforventningerne på området elinstallation i april var minus 3. I marts var tallet plus 11.

Nettotallet viser i procent branchens forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder. Når flertallet af virksomhederne på området venter en positiv udvikling, er tallet positivt – og omvendt.

For et år siden – i april 2022 – var nettotallet på området plus 15. Og bortset fra tiden omkring corona-nedlukningen i 2020 har der gennem en lang periode været meget positive jobforventninger. Dette skiftede i juli 2022 – siden da har de negative nettotal været dominerende.

I marts kom så det, der lignede et vendepunkt. Men nu er nettotallet altså igen nede på ’det nye normal’.

Mere overordnet er der ellers ganske positive meldinger i månedens konjunkturbarometer: Den overordnede erhvervstillidsindikator, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel er nu på det højeste niveau siden september, manglen på materialer i industrien aftager, og detailhandelen forventer stigende omsætning.

konjunktur 2022-apr23