Job-optimismen er på tilbagetog

Forventningerne til beskæftigelsen i elbranchen er for nedadgående, men udsigterne er trods alt fortsat positive

Når det gælder udsigterne til beskæftigelse, ser virksomhederne på området el-installation ikke helt så optimistisk på fremtiden, som de har gjort. For første gang i år viser konjunkturbarometeret en faldende tendens.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - elinstallation maj 19

Danmarks Statistik (DS) har offentliggjort de nye tal, og for hele bygge- og anlægsområdet som sådan er konjunkturbarometret også for nedadgående. Nettotallet er faldet fra minus fire til minus fem og er dermed det laveste i to år. DS skriver, at i april 2017 var tallet også minus fem, men dengang var det i en stigende tendens modsat nu, hvor den er faldende.

For området el-installation er tallet for beskæftigelsesforventningerne faldet fra 14 i april til syv i maj. Altså et ret markant fald, og det er endnu mere markant sammenlignet med maj 2018, hvor tallet var 19.

Nettotallet viser forskellen mellem de procentdele af virksomheder, der angiver forventninger til henholdsvis en positiv og negativ udvikling i beskæftigelsen de kommende tre måneder. Når tallet er positivt, er der således flest, der forventer en positiv udvikling – og sådan er det forsat, når det gælder elinstallation. Men tallet er altså nedadgående og væsentligt lavere end tidligere.

I diagrammet øverst på siden ses udviklingen for området el-installation i år. I diagrammet herunder ses også udviklingen i 2018.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - elinstallation 2018 frem til maj 2019