Job-optimismen er fortsat høj i elbranchen

Forventningerne til beskæftigelsen er knap så høje som tidligere, men alligevel stadig positive

Oktober satte rekord, når det gælder positive forventninger til fremtidig beskæftigelse i elbranchen. Tallet for november er noget mere afdæmpet, men ikke desto mindre er det stadig positivt, viser statistikken bag Dannmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - elinstallation nov 2018 til nov 2019

Nettotallet for november på området elinstallation er 12, mens det i oktober var rekordhøje 22. Nettotallet udtrykker forskellen mellem de procentdele af branchens virksomheder, der venter henholdsvis en positiv og negativ udvikling i beskæftigelsen de kommende tre måneder: Når tallet er positivt, venter et flertal en positiv udvikling, og jo højere tallet er, des større er dette flertal.

I november sidste år var tallet 18, så optimismen er en smule mere behersket forud for vinteren i år. Men baseret på virksomhedernes forventninger er der altså fortsat udsigt til pænt med arbejde på området.

Diagrammet viser udviklingen gennem det seneste år i virksomhedernes vurderinger af de kommende tre måneders beskæftigelse.

Mere overordnet viser Dannmarsk Statistiks konjunkturbarometer for november, at det sæsonkorrigerede nettotal for beskæftigelsesforventningerne på bygge- og anlægsområdet ligger på syv – det samme som i oktober.