Job-forventningerne er stærkt negative

Job-optimismen forsvandt totalt, da corona-nedlukningen satte ind

diagram - konjunktur 04-20

Efter at have ligget stabilt og positivt gennem en lang periode blev forventningerne til de kommende måneders beskæftigelse på området elinstallation i april banket godt og grundigt ned. I december, januar og februar var der med nettotallet 10 pænt optimistiske forventninger. De faldt en smule i marts til syv, men tallet for april styrtdykkede til minus 40.

Tallene kommer fra Danmarks Statistik (DS), der hver måned offentliggør det såkaldte konjunkturbarometer. Nettotallet er forskellen mellem de procentdele af branchens virksomheder, der venter henholdsvis en positiv og negativ udvikling de kommende tre måneder: Når det er positivt, venter flertallet en positiv udvikling, og omvendt når det er negativt: Jo lavere minustallet er, des større flertal venter en negativ udvikling.

Samme tendens som på området elinstallation viser sig i det mere generelle tal for bygge- og anlægsområdet som sådan. Efter at have været positive i december, januar og februar faldt de sæsonkorrigerede forventninger til beskæftigelsen i marts til nul for i april at rasle ned til minus 39 (diagrammet herunder viser det sammensatte barometer, som også indeholder tal for ordrebeholdning).

DS fortæller i sit aktuelle samlede konjunkturbarometer, at tallene nu viser den laveste erhvervstillid nogensinde målt i Danmark:  

”COVID-19 har i voldsom grad påvirket konjunkturbarometrenes resultater for april. Industriens sammensatte konjunkturindikator falder med 15 procentpoint fra minus 7 i marts til minus 22 i april. Især faldende produktionsforventninger trækker ned, men også faldende ordrebeholdning og øgede færdigvarelagre trækker ned. De øvrige erhverv falder også. Bygge og anlæg falder med 25 procentpoint, serviceerhverv med 42 procentpoint og detailhandel med 29 procentpoint. Erhvervstillidsindikatoren, der vægter de fire erhverv sammen, faldt dermed til det laveste niveau i sin historie.”

Samtidig med de triste meldinger kommer så en lidt positiv opgørelse fra Dansk El-Forbunds a-kasse. Her er arbejdsløsheden faldet en anelse fra 5,51 procent mandag til 5,44 tirsdag. I slutningen af sidste uge lå procenten på 5,43.

diagram - konjunktur b-og-a 04-20