Januar gav medlemsplus

DEF fastholder positiv medlemsudvikling

Årets første måned gav et positivt resultat for medlemstallet i Dansk El-Forbund (DEF). Det fremgår af medlemsstatistikken, som netop er blevet opdateret.

Medlemsstatistik 01-20

Forbundet fastholder således en positiv udvikling, der har stået på ganske længe. I alt gav måneden et plus på 92 medlemmer. Det dækker over en nettotilgang på 118 lærlinge og en nettoafgang på 26 svende.

Billedet er stort set altid det, at der er et pænt overskud af indmeldte lærlinge og tilsvarende et underskud på ’svendekontoen’: Lærlinge registreres som nye medlemmer, når de meldes ind, men når de senere skifter status til svende, tælles de ikke med igen som en tilgang på ’svendekontoen’. Ingen tælles med to gange.

Samtidig er der altid en vis afgang af svende, der meldes ud efter skift til andre fagområder, udmeldelse til gule, overgang til pensionisttilværelse eller på grund af dødsfald. Selv om der omvendt også kommer svende ind, der ikke i forvejen var lærlingemedlemmer, opvejer de ikke antallet af afgange, så det er helt normalt med det løbende minus på ’svendekontoen’.

Den nye medlemsstatistik viser også, at forbundet gennem de seneste 12 måneder i alt har haft en tilgang på 812 medlemmer. Her dækker tallet over en nettotilgang på 1.341 lærlinge og en nettoafgang på 529 svende.