Ja til overenskomsten

Ligesom et flertal af LO-medlemmerne har et flertal af medlemmerne i Dansk El-Forbund stemt ja til de nye overenskomster. Stemmeprocenten er fordoblet i forhold til 2014

Et flertal af medlemmerne i Dansk El-Forbund har stemt ja ved urafstemningen om de nye overenskomster. Det står klart, efter at afstemningen lukkede ved midnat onsdag aften. I alt stemte 54,39 procent af medlemmerne ja til deres nye overenskomst, mens 45,61 procent stemte nej.

Den samlede stemmeprocent blandt elektrikerne blev på hele 64 (63,93) procent. Det er mere end en fordobling af stemmeprocenten i forhold til 2014, hvor 30,5 procent af medlemmerne stemte. Langt de fleste elektrikere er omfattet af henholdsvis Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst.

I den samlede LO-familie stemte 56,5 procent ja (dertil kom nogle andre, så den samlede ja-procent blev på 57,2). Stemmeprocenten blev på 51,3.

Det stod klart, da resultatet af OK17 blev offentliggjort ved middagstid. Dermed er overenskomsterne godkendt, og arbejdet starter nu med at få de nye resultater brugt på arbejdspladserne landet over.

Tilfreds DEF-formand

I Dansk El-Forbund er forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen godt tilfreds med resultatet og ikke mindst med den rekordhøje stemmedeltagelse blandt elektrikerne.

– Jeg er glad for, at elektrikerne nu kan få nytte af de mange gode ting i de nye overenskomster. Det er først, når overenskomsterne bliver brugt, at de for alvor får værdi. Især vil jeg fremhæve de nye muligheder for uddannelse, børneomsorgsdagene og seniordagene. Fordoblingen af frit-valgskontoen til 4 procent giver også flere muligheder for elektrikerne, siger Jørgen Juul Rasmussen.

Ikke uden diskussion

Forbundsformanden har også bidt mærke i diskussionerne blandt medlemmerne om det såkaldte ’systematiske overarbejde’.

– Det blev et ja, men ikke uden diskussion, og vi skal tage de rejste spørgsmål og kommentarer med i den videre indsats for elektrikernes vilkår. De stærkere muligheder i indsatsen mod social dumping skal bruges, og det er vigtigt, at alle kender reglerne omkring overarbejde. På begge områder får elektrikernes tillidsrepræsentanter en vigtig rolle, understreger Jørgen Juul Rasmussen.

 

Fakta om OK17

11.082 ud af de i alt 17.346 stemmeberettigede medlemmer tog del i afstemningen, som blev gennemført 100 procent elektronisk.

Den samlede stemmeprocent på 63,93.

Afstemningen indgik i den samlede afstemning inden for LO-DA-området.

I hele LO-familien stemte 56,5 procent ja.

Elektrikerne stemte om 22 overenskomster. De største er Elektrikeroverenskomsten med arbejdsgiverne i Tekniq og CO-Industris overenskomst.

Spørgsmålet om såkaldt systematisk overarbejde var en vigtig diskussion i forbindelse med urafstemningen. Dansk El-Forbund understreger, at der ikke er tale om en 42 timers arbejdsuge, men derimod om arbejdsgiverens muligheder for at varsle planlagt overarbejde samt reglerne for varsling, afspadsering og betaling. De nærmere regler fremgår af protokollaterne, som kan ses her på def.dk.

På def.dk kommer der snarest information om de overenskomstmæssige satser, der er gældende fra den 1. marts 2017.

forligsinstitution

En tilfreds LO-formand kommenterer resultatet, efter at det til middag blev offentliggjort i Forligsinstitutionen (foto: Benjamin Rothenborg Vibe)