Installationsbranchen er job-optimistisk

Området elinstallation ser mere positivt på jobudsigterne end for et år siden

Julehumøret hos landets elektrikere bliver sikkert ikke ringere med de beskæftigelsesudsigter, der præsenteres i de seneste tal fra Danmarks Statistik. Tallenene afspejler en ganske pæn job-optimisme i branchen.

konjunkturindikator elinstallation nov.18 fra Danmarks Statistik

De positive meldinger gælder også byggeriet som sådan: I modsætning til områderne industri, serviceerhverv og detailhandel så fortsætter den sammensatte konjunkturindikator for byggeriet en stigende tendens. Denne indikator er sammensat af forventningerne til beskæftigelse og ordrebeholdning.

Mens de tre førstnævnte er stagneret og ligefrem udviser en faldende tendens, så er forventningerne til beskæftigelsen i byggeriet i november faktisk de højeste, der er målt i 2018. Det fremgår af det seneste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik.

Elinstallation

Når det mere specifikt gælder området elinstallation, så åbner november-tallet også her for en ekstra stor smørklat i årets julegrød: Nettotallet 16 for beskæftigelsesforventningerne er dobbelt så højt som det tilsvarende tal fra november 2017.

Et nettotal viser forskellen imellem de procentandele af virksomheder, der angiver forventninger til henholdsvis en positiv og negativ udvikling. Diagrammet herover viser, at et pænt flertal af virksomheder gennem hele 2018 har udtrykt positive forventninger til beskæftigelsen på området elinstallation.

Disse forventninger har som bekendt også holdt stik. I juni var forventningerne lidt lavere, og i de kommende måneder steg arbejdsløsheden blandt elektrikerne også en smule. Siden er forventningerne steget – og arbejdsløsheden er da også faldet igen.

graf: konjunkturindikator bygge og anlæg nov.18 fra Danmarks Statistik

Herover: Bygge- og anlægsområdet fortsætter stigningen