Installation: Snart tager nyere standarder over

Overgangsperiode til ny installationsbekendtgørelse slutter 1. juli. Dansk Standard er klar til at hjælpe branchen med ajourføring

Flere af de nye bekendtgørelser under elsikkerhedsloven trådte i kraft den 1. juli 2017, mens andre dele var omfattet af en overgangsperiode. Den nye installationsbekendtgørelse har således været omfattet af overgangsperioden, men pr. 1. juli 2019 er det slut.

illustration - ledninger

Dansk El-Forbund (DEF) har ved en række arrangementer i samarbejde med Tekniq forberedt medlemmerne på de nye forhold, men området ændrer sig konstant – og dermed også de nye regler og standarder, der tager over. Her er Dansk Standard (DS) klar til at hjælpe med opdateringerne.

Tidligere konsulent i DEF og nuværende seniorkonsulent i DS Torben Dalsgaard siger på organisationens hjemmeside:

– Et konkret eksempel kunne være solceller i kombination med batterier, installeret i boliger. Det er en teknologi, der ikke var specifikke bestemmelser for i tidligere lovgivning, og som betød, at virksomhederne selv skulle foretage risikovurdering og vælge sikre løsninger, der overholdt lovgivningen. Det er en meget omkostningstung øvelse, som også indeholder en vis usikkerhed. Nu kan virksomhederne i stedet følge den gældende europæiske standard, som gør det nemt og enkelt for dem at sikre, at deres installation ikke udgør en sikkerhedsmæssig fare.

Det fremgår, at DS netop nu er i gang med at oversætte den omtalte, helt nye standard til dansk. På hjemmesiden kan man se et engelsk preview, ligesom man kan orientere sig om DS’ elinstallationspakke.

Skærmdump fra DS' hjemmeside - standarder, elsikkerhedslov mv