Ingen synlig corona-effekt på praktiktal

Uddannelsestal på elektrikerområdet fortsætter positiv udvikling

praktikplads statistik marts 21 - 3 mdr

Corona-pandemien synes i øjeblikket ikke at påvirke udviklingen i antallet af nye uddannelsesaftaler og praktikpladssituationen generelt på elektrikerområdet. Det kan selvfølgelig ikke afgøres, om der ville være indgået endnu flere aftaler i en normal situation, men der er de seneste tre måneder indgået 14,7 procent flere uddannelsesaftaler på området sammenlignet med samme periode sidste år.

Tallet fremgår af den seneste praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet, som blev offentliggjort for nylig. Statistikken gælder frem til og med marts, og der blev i perioden på de tre seneste måneder indgået 719 nye uddannelsesaftaler. I samme periode året før blev der indgået 627 aftaler (se tabeller herover).

Også set over et helt år er der fremgang. De seneste 12 måneder er der indgået 2.782 aftaler, mens det tilsvarende tal for året forinden er 2.437 – en stigning på 14,2 procent.

En tidslinje fra marts 2018 frem til nu viser også et stabilt og let stigende forløb. Heller ikke her er der udsving, der kan tolkes som en sammenhæng med corona-situationen.

Generelt var der i marts 5.415 elever i gang med uddannelsens hovedforløb, og der var 4.944 igangværende uddannelsesaftaler. Det er ifølge statistikken henholdsvis 1,8 og 0,9 procent flere end på samme tid sidste år.

praktikplads statistik marts 21 - tidslinje

praktikplads statistik marts 21 - overordnet