Ingen pligt til afspadsering for ansatte under EOK

​Ledigheden er under 2 %, og faldet i ledighed fortsætter. Det betyder, at pligt til afspadsering af overarbejde er bortfaldet ifølge Elektrikeroverenskomsten § 13, stk. 11.

Forbundet har modtaget henvendelser om afspadseringspligten for overarbejde under Elektrikeroverenskomsten (EOK).

Reglen er, at pligten til afspadsering ophører, når ledigheden kommer under 2 %.  Det indtraf allerede ved årsskiftet. Tillidsrepræsentanter skal derfor være opmærksomme på, at afspadsering, som er opsparet fra og med 6. januar, kan udbetales.

Virksomhederne er blevet orienteret af Tekniq Arbejdsgiverne i april 2021. Vi opfordrer tillidsrepræsentanterne til at indgå lokalaftaler om, hvordan opsparet afspadsering fra januar 2021 skal håndteres. Det er stadig den enkelte, der selv afgør, om han/hun ønsker at afspadsere.

Selv om der i øjeblikket ikke er pligt til afspadsering af overarbejde, gør Dansk El-Forbund opmærksom på, at det er vigtigt at begrænse lange arbejdsdage med overarbejde af hensyn til nedslidning og at tilrettelægge arbejdet, så de sædvanlige regler for hviletid respekteres.

Når ledighedsprocenten er på 3 % eller derover, bliver afspadseringspligten genindført.