Ingen plads til krænkende adfærd

Dom fastslår arbejdsgivers pligt til at forebygge og håndtere krænkende adfærd og mobning på arbejdspladsen

fod på ryg

Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at du og dine kolleger kan udføre jeres arbejde sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder blandt andet, at krænkende adfærd, som for eksempel mobning og seksuel chikane, skal forebygges og håndteres af arbejdsgiveren. Som tillidsvalgt er det vigtigt, at du er opmærksom på krænkende adfærd på din arbejdsplads og at du orienterer ledelsen, hvis du oplever krænkende handlinger. 

Arbejdstilsynet (AT) definerer krænkende handlinger, som ”når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende.” Eksempler på nedværdigende adfærd kan ifølge AT være sårende bemærkninger, skældud og latterliggørelse eller nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetence. 

Arbejdsgiver greb ikke ind

Loven siger, at det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det fastslår Vestre Landsret i en dom fra december 2021.  Her blev en arbejdsgiver dømt til at betale over to mio. kroner til en medarbejder, der blev sygemeldt efter mobning fra hendes kolleger. 
Mobningen bestod blandt andet i, at kollegerne talte nedladende til hende på personalemøder. Medarbejderens leder deltog i flere af de møder, hvor mobningen foregik. Retten lagde derfor til grund, at lederen burde være bekendt med, at medarbejderen blev mobbet. 
Arbejdsmiljøet på arbejdspladsen blev drøftet ved forskellige møder, men ledelsen greb ikke konkret ind over for mobningen. Medarbejderen endte med at sygemelde sig og blev senere diagnosticeret med en uspecificeret belastningsreaktion som følge af mobningen. 

Arbejdsgivers ansvar

Landsretten vurderede, at arbejdet – i forhold til medarbejderens psykiske arbejdsmiljø – ikke var tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren skulle derfor betale erstatning til medarbejderen svarende til over to mio. kroner. 
Medarbejderen fik yderligere erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, idet hendes lidelse samtidig blev anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. 
Dommen slår fast, at arbejdsgivere har pligt til at sikre, at medarbejderne kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt – både fysisk og psykisk. Hvis en arbejdsgiver bliver bekendt med, at en medarbejder udsættes for mobning eller krænkende handlinger, har arbejdsgiveren pligt til at gribe ind på en effektiv måde. 


Hvad du som tillidsvalgt kan gøre

Fortæl dine kolleger, at de skal kontakte dig eller deres leder, hvis de bliver udsat for krænkende handlinger arbejdspladsen eller er vidne til dem. Har du eller dine kolleger brug for rådgivning, kan I kontakte AT’s hotline om krænkende handlinger på 70 22 12 80.

På AT’s hjemmeside at.dk ligger gode vejledninger og andet materiale. Der finder du blandt andet kampagnesiden "Tag snakken", som du også kan gøre din leder opmærksom på.