Industriens Pension holder omkostningerne i bund i 2021

Omkostningerne til administration i Industriens Pension, hvor en del elektrikere sparer op til pension, lander på blot 24 kr. om måneden i 2021. Selskabet har i mange år haft pensionsbranchens laveste driftsomkostninger pr. medlem

Et betydeligt antal medlemmer af Dansk El-Forbund har deres pensionsordning i Industriens Pension, der i 2021 vil fastholde en position som et af sektorens absolut billigste og mest effektive selskaber.

Med driftsomkostninger pr. medlem på blot 24 kr. om måneden i år har man holdt prisen på administration uændret i forhold til 2020. Det har været en vigtig prioritering for selskabet at holde omkostningerne i ro.

- Når vi holder administrationsomkostningerne nede, bliver der i sidste ende mere i pension til de ansatte i industrien og i fødevareindustrien. Det har vi haft meget fokus på i budgettet. Vi har samtidig prioriteret mange nye medlemsrettede initiativer, så vi kan blive ved med løbende at forbedre vores service, men vi er fortsat meget opmærksomme på, hvad det koster, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Branchens laveste driftsomkostninger

Industriens Pension har ifølge flere uvildige opgørelser i mange år i træk haft pensionsbranchens laveste administrationsomkostninger pr. medlem. Det blev igen sidste år bekræftet i en opgørelse fra Finanstilsynet over centrale nøgletal for danske pensionsselskaber.

De lave omkostninger skyldes en kombination af flere forhold, herunder at der er mange medlemmer til at dele dem, en meget velfungerende IT-platform, stor omkostningsbevidsthed og konstant fokus på effektive processer i alle dele af selskabet.