Industriens Pension har branchens bedste image

Industriens Pension, hvor mange af Dansk El-Forbunds medlemmer har deres pensionsordning, har de mest tilfredse medlemmer i pensionsbranchen

IP-imageduks undersøgelse

Medlemmernes tilfredshed med Industriens Pension er den højeste i pensionsbranchen, og ingen andre pensionsselskaber har så høj andel medlemmer, der gerne vil anbefale deres selskab. Det viser ny stor imageundersøgelse fra finansmediet FinansWatch og analysevirksomheden Wilke.

Undersøgelsen afdækker både tilfredsheden med selskabet generelt og på ni udvalgte parametre. Industriens Pension ligger godt målt på alle parametre, der blandt andet omfatter god service, rådgivning, kommunikation, troværdighed, priser og produktudvikling.

En væsentlig del af medlemmerne i Dansk El-Forbund har via overenskomsten deres pensionsordning i Industriens Pension.

Fremgang i omdømmet

I alt indgår 69 finansielle virksomheder i undersøgelsen, heraf 15 pensionsselskaber. Industriens Pensions opnår en samlet score på 78,4 mod et gennemsnit for alle pensionsselskaberne i undersøgelsen på 72,4.

Det sikrer en førsteplads for Industriens Pension blandt pensionsselskaberne i årets undersøgelse, og tallene dækker over en fremgang i omdømmet for både Industriens Pension og branchen som helhed.

Flest anbefalinger fra egne medlemmer

Samtidig ligger Industriens Pension helt i top målt på den såkaldte ’Net promoter score’. Den viser, i hvor høj grad selskabernes egne medlemmer vil anbefale deres pensionsselskab til andre.

Den nye undersøgelse fra FinansWatch og Wilke er baseret på svar fra lidt over 5.000 danskere, der har vurderet de pensionsselskaber, banker, forsikringsselskaber, realkreditselskaber og investeringsforeninger, som de er kunder hos eller ’kender noget til’.

Læs mere her.