Industriens Pension fik topafkast på over 33 mia. kr. i 2021

Industriens Pension, hvor et betydeligt antal medlemmer af Dansk El-Forbund sparer op til pension, opnåede i 2021 et afkast på 16,8 procent på tværs af alle aldersgrupper. Afkastet er branchens højeste både i 2021 og på den lange bane

Efter et år med tårnhøje afkast fra især unoterede og noterede aktier kan medlemmerne i Industriens Pension glæde sig over et samlet afkast på 33,6 mia. kr. i 2021 svarende til 16,8 procent for den samlede portefølje.

For medlemmer med mange år til pension var afkastet næsten 23 procent, mens medlemmer på 70 år eksempelvis fik et afkast på 10,8 procent. Forskellen skyldes, at investeringsrisikoen aftrappes gradvist med i takt med, at man nærmer sig pensionsalderen.

- Trods coronanedlukninger og stigende inflation har 2021 været et fantastisk investeringsår på flere fronter. Særligt unoterede aktier, som vi investerer i via fonde, har leveret virkelig høje afkast. Men også det børsnoterede aktiemarked og infrastrukturfonde har skabt attraktive afkast, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Højeste afkast i branchen

Set over de seneste 10 år har Industriens Pension opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,5 procent på tværs af alle aldersgrupper. Det er blandt de absolut højeste afkast i branchen.

Samtidig viser flere uafhængige sammenligninger, at Industriens Pension har leveret det højeste afkast i hele pensionsbranchen i både 2021 og på den lange bane for de fleste aldersgrupper.

- Det er de langsigtede resultater, som er mest afgørende for os. Derfor er jeg også rigtig glad for vores tal på lang sigt, der vidner om vores strategi har vist sit værd gennem mange år, siger Laila Mortensen.

Udsigt til lavere afkast de kommende år

Hun tilføjer, at alle investorer formentlig skal indstille sig på lavere afkast og mere svingende markeder de kommende år, end det har tilfældet de seneste år.

- Det er derfor vigtigt, at man som pensionsopsparer vurderer afkastet over en længere årrække, da det er det langsigtede afkast, der for alvor batter. Jeg tror, at alle investorer skal nok forberede sig på lidt mere svingende afkast de kommende år, end vi har været vant til. Men pension er en langsigtet opsparing, og vi står med vores investeringer fordelt på mange aktivklasser fortsat godt rustet på den lange bane, siger Laila Mortensen.

Se afkastet for de forskellige aktivtyper i Industriens Pension i 2021 HER

Se afkastet i Industriens i 2021 fordelt på aldersgrupper HER