Indsatsen for arbejdsløse skal forenkles

Bred politisk aftale vil medføre mere ansvar til a-kasserne

bm-illustration beskæftigelsesindsats

Nu skal der ske en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen for arbejdsløse. Det er formålet med en ny aftale, der netop er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Området er i dag unødigt komplekst, fremgår det af aftalen, og forenklingerne skal sikre, at jobcentre og a-kasser kan fokusere på kerneopgaverne i stedet for skemaer og registreringer, der ikke giver mening.

Det betyder blandt andet, at både kommuner og a-kasser får øget frihed til at tilpasse indsatsen til den enkelte. Til gengæld for friheden skal der være øget fokus på resultater og indsatser.

Forsøg med a-kasser

Aftalen lægger således op til, at a-kasserne får mere ansvar. I den forbindelse gennemføres en 4-årig forsøgsperiode, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de tre første måneder af ledighedsforløbet. I dag ligger kontaktforløbet hovedsageligt hos kommunerne.

I Dansk El-Forbund (DEF) har der altid været interesse for at varetage så meget som muligt af indsatsen for arbejdsløse medlemmer. Men om forbundets a-kasse kommer til at indgå i initiativet, er i øjeblikket uafklaret.

Partierne bag aftalen vil i september fastsætte de kriterier, som de deltagende a-kasser skal udvælges efter. Derefter kan a-kasserne søge om at deltage. Forretningsfører i DEF’s a-kasse Jørgen Have Poulsen fortæller, at så længe, kriterierne ikke er kendt, er det umuligt at sige, om forbundet kan eller ønsker at være med.

Kommuner og ansvar

Hvad kommunerne angår, så får de også større frihed: Det skal ikke længere være centrale krav, der i detaljer styrer kommunernes valg af indsats – den skal styres af den enkeltes behov.

Men ifølge en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet får det konsekvenser, hvis kommunerne bruger muligheden til at slække på indsatsen og overlader ledige til sig selv: Der bliver derfor igangsat en skærpet opfølgning på kommunernes indsats, hvor det bliver muligt at skride ind over for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar. I sidste ende kan staten sætte kommuner under administration med faste krav til indsatsen, hedder det.