Indsamling til lønstatistik 2018 er i gang

Lønstatistikken er et vigtigt redskab til at forhandle højere løn. Så husk at opfordre dine kollegaer til at indberette lønoplysninger.

Sidste års lønstatistik afslørede en stagnering i lønudviklingen for elektrikere i Danmark. Dansk El-Forbund iværksatte derfor en lønkampagne, som løb i første halvår af 2018.

De lønaftaler, som I som tillidsrepræsentanter indtil videre har indberettet, viser en fremgang på 2,6 procent i grundlønnen. Lønstatistikken for 2018 vil vise, om kampagnen har haft den ønskede effekt på de faktiske lønninger.

Lønudviklingen er i gang

Det er altid vigtigt at deltage med oplysninger til lønstatistikken, men måske er det ekstra vigtigt i år, hvor der langt om længe er kommet gang i lønudviklingen: Fremgangen skal dokumenteres og bruges fremover. 

Derfor er det vigtigt, at alle bidrager. Dine kollegaer indtaster deres lønoplysninger – og de stoler på, at du også gør det.

Sådan indberetter du lønoplysninger 

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du opfordrer statistikførere og medlemmer til at indberette deres lønoplysninger, så de kommer med i statistikken. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun offentliggjort i statistikform.

Medlemmer og statistikførere kan indberette oplysningerne her:

Hvis der arbejdes på akkord, er det den udbetaling, der er trukket op til på nuværende tidspunkt pr. time, der skal oplyses.

Lønoplysningerne skal være afgivet inden den 14. oktober 2018.

Derfor er det vigtigt at indberette lønoplysninger

Lønstatistikken er et af de bedste redskaber til at argumentere for højere løn ved forhandlinger. Statistikken er derfor et væsentligt værktøj, når du som tillidsrepræsentant er i forhandling om løndele og personlige tillæg. Når I medvirker til lønstatistikken, hjælper det både dig selv og dine kolleger til reelle stigninger. 

Med Dansk El-Forbunds lønstatistik er du sikret det mest samlede og troværdige datagrundlag for at forhandle højere løn. Men for at være troværdig skal den hvile på et bredt grundlag og afspejle de faktiske forhold så præcist som muligt. Jo større datamængde, des større effektivitet og gennemslagskraft. 

Har du oplysninger om afsluttede akkorder?

Oplysninger om afsluttede akkorder skal du oplyse i et særligt skema: blanket til afsluttede akkorder. Find link til skemaet her på siden. 

Har du deltaget i en akkord, der er afsluttet inden for det seneste år, er det vigtigt, at Dansk El-Forbund får kendskab til det.