Igen: Færre arbejdsløse

Nu er arbejdsløsheden igen under to procent hos elektrikerne i Din Faglige A-kasse

a-statistik 05-21 alder

Arbejdsløsheden blandt elektrikerne i Din Faglige A-kasse var i maj på 1,88 procent. Det fremgår af Dansk El-Forbunds (DEF) aktuelle statistik.

Tallet har ikke været så lavt siden februar 2020 – altså før corona-nedlukningen – hvor procenten viste 1,62. Det er altså ’de gode gamle dage’, der nu endelig er ved at være tilbage: I en lang periode før effekterne af nedlukningerne satte ind, lå arbejdsløsheden blandt elektrikerne mellem cirka 1,3 og 1,4 procent.

Fem DEF-afdelinger lå i maj under to procent. Lavest lå Midtjylland med 1,07 (1,43 i april) tæt fulgt af Nordsjælland med 1,19 (1,73). Østjylland havde 1,42 (1,39), mens Lillebælt havde 1,52 (1,75), og Sydjylland havde 1,61 (1,85).

På Bornholm fortsatte den positive udvikling, og maj-tallet endte på 2,59 procent. For kun omkring et halvt år siden – i november 2020 – lå procenten på 9,88.

Den høje beskæftigelse er også nogenlunde jævnt fordelt på aldersgrupperne (se tabellen øverst på siden). Alle grupper mellem 35 og 59 år lå under to procent – lavest lå de 50-54-årige med 1,17.

Også de unge mellem 20 og 24 år var med på vognen med 1,64 procent. Højeste tal kom hos de 25-29-årige med 2,72 procent.