Igen et lavt arbejdsløshedstal hos elektrikerne

Procenten fortsætter nedad og kommer tættere og tættere på at have et 0 foran kommaet

Det går fortsat forrygende med beskæftigelsen blandt medlemmerne af Dansk El-Forbuds a-kasse. I juli kom den samlede arbejdsløshedsprocent ned på 1,09 procent, og det er det laveste tal, siden finanskrisen satte ind.

a-statistik 07-17

A-kassen har haft visse tekniske vanskeligheder i forbindelse med det statistiske materiale, og derfor offentliggøres juli-tallene først nu. Til gengæld har de været værd at vente på.

Med en i forvejen lav arbejdsløshed er der grænser for, hvor meget længere ned, tallet kan komme. Men ikke desto mindre har det bevæget sig fra 1,11 i juni til de 1,09 måneden efter.

Afdelinger

Også samtlige afdelinger kan glæde sig over statistikken: Alle er nu under to procent.

Fem afdelinger er endda under én procent: Bedst ser det ud i Østjylland med 0,66 procent (0,51 i juni), og herefter følger Lillebælt med 0,68 (0,45), Vestsjælland med 0,79 (0,79), Midtjylland med 0,83 (0,95) og Nordsjælland med 0,9 (1,0).

Værd at bemærke er også, at to afdelinger, der tidligere har haft relativt høje arbejdsløshedsprocenter, er kommet rigtig godt med: Storstrøm er nu nede på 1,06 procent (1,44), og Nordjylland har 1,88 (2,02).

Aldersgrupper

De flotte tal kommer også alle aldersgrupper til gode: Ingen ligger i juli over to procent.

Højest ligger traditionen tro de unge mellem 20 og 24 år, hvor procenten er 1,95. Lavest ligger gruppen mellem 35 og 54 år, hvor alle – som i juni – er under en procent.

Især er det meget svært at finde en arbejdsløs elektriker i alderen 35 til 39 år. Her er arbejdsløshedsprocenten 0,52.