Igen et højt antal uddannelsesaftaler

… men måske er stigningen i antallet standset?

I august blev der indgået 269 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Tallet fremgår af den dugfriske praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet.

praktikpladsstatistik oktober 18

De 269 er det næsthøjeste i år – kun overgået af januar, hvor der blev indgået 279 aftaler. Men efter en periode, hvor det nærmest er blevet normen, at antallet af nye aftaler stiger og stiger i forhold til sammenlignelige måneder, er der nu sket en opbremsning.

Faktisk er augusttallet en smule lavere end det tilsvarende tal for samme måned et år tidligere: I august 2017 blev der indgået 274 aftaler. Men om ikke andet er opbremsningen sket på et højt niveau.

Ud over de 269 uddannelsesaftaler er 13 elever optaget i skolepraktik. Sidste år var tallet otte.

Antallet af nye henholdsvis korte og ordinære aftaler ligger nu næsten på linje – dog med en ganske lille overvægt til de ordinære aftaler: 112 ordinære aftaler og 109 korte. De øvrige aftaler var restaftaler og skolepraktik.

Det høje optag til uddannelsen, der har gjort sig gældende gennem en snart længere periode, afspejler sig også i antallet af igangværende aftaler. Dem var der 4.395 af i august. På samme tid i 2017 var der 4.174 igangværende aftaler.

Og færre af de igangværende aftaler er skolepraktik: Tallet i august var 393, mens det i august 2017 var 456.

Når det gælder de igangværende aftaletyper, så fortæller statistikken, at 2.213 af dem er ordinære aftaler, mens 1.237 er korte. De øvrige er kombinations- og restaftaler og skolepraktik.

praktikpladsstatistik igangværende aftaler udgivet oktober 18

praktikpladsstatistik månedstal aftaletype oktober 18

praktikpladsstatistik igangværende aftaletype udgivet oktober 18