I dag er Strømmens Dag

Energiselskaberne markerer for sjette gang en årsdag for strømmen

elmast og vindmøller

Strømmens Dag er energiselskabernes fælles nordiske fejring af strømforsyningen. Dagen markeres hvert år den 23. januar, og i år er det sjette gang, branchen bruger dagen til at sætte fokus på strømmens betydning og udviklingen på området.

Brancheorganisationen Dansk Energi fortæller i en omtale, at halvdelen af Danmarks elforbrug i 2019 kom fra sol og vind. Det er mere end mere end en fordobling af andelen siden 2010.

Den dårlige nyhed er så, at el fortsat kun udgør en relativt lille del – 19 procent – af danskernes energiforbrug. Ifølge Dansk Energi placerer det Danmark på en beskeden plads som nummer 32 ud af 40 europæiske lande, når det gælder andelen af klimavenlig el ud af det samlede energiforbrug.

Der er altså mange gode grunde til at sætte øget fokus på el i klimaindsatsen, som også Dansk El-Forbund er aktivt engageret i. I omtalen af Strømmens Dag siger Dansk Energis administrerende direktør Lars Aagaard blandt andet:

– Hvis ikke politikerne formår at skabe de rette rammer for, at danskerne erstatter fossile brændsler med el, kan vi lige så godt skyde en hvid pind efter klimadrømmen om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.