Hvis ferien får feber

Husk reglerne om sygdom under ferie

Her i sommerferietiden er det værd at være opmærksom på de rettigheder og pligter, du har, hvis du bliver syg. Ellers risikerer du blandt andet at gå glip af muligheden for erstatningsferie.

ferie og sygdom - illustration

Reglerne for sygdom under ferie fremgår af ferielovens § 13. Herunder gennemgås de vigtigste bestemmelser.

Syg før ferien begynder

Du er ikke forpligtet til at starte din ferie, hvis du er syg. Du bestemmer således selv, om du vil starte din ferie eller sygemelde dig og dermed udskyde ferien.

Hvis du er syg den morgen, hvor din planlagte ferie skulle begynde, kan du således vælge ikke at starte på ferien. Det er dog et krav, at du melder dig syg på arbejdspladsen på normal vis.

Sygdommen skal anmeldes til arbejdsgiveren efter de regler/procedure, som arbejdsgiveren har fastsat. Uanset disse regler anbefaler vi, at du også sender en mail eller sms, så du har dokumentation for din sygemelding.

Erstatningsferie

Hvis du melder dig syg, har du ret til erstatningsferie. Bliver du rask under den planlagte ferie, skal du give besked til din arbejdsgiver, herunder om du ønsker at genoptage ferien i resten af den planlagte periode, eller om du ønsker at møde på arbejde.

Du har ret til at holde de manglende feriedage på et andet tidspunkt. Men du har ikke krav på, at det bliver i forlængelse af den planlagte ferie.

Det skal aftales med arbejdsgiveren. Hvis ikke i kan blive enige, er det arbejdsgiveren, som fastlægger ferien i henhold til ferielovens regler.

Syg under ferien

Bliver du syg under ferien, og har du optjent fuld ferie på 16,4 feriedage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, har du ret til erstatningsferie. Der er dog en karensperiode på normalt fem dage i hvert ferieår – men da ferieåret er kortere, forventes karensdagene for ferieåret at være tre.

Det er dog ikke afklaret i loven præcis, hvordan karensdagene beregnes i det korte ferieår.

Uanset karensdage skal du melde dig syg på første sygedag. Karensdagene tæller først, fra du har sygemeldt dig.

Erstatningsferien placeres på sædvanlig vis efter aftale med arbejdsgiveren, hvis i kan blive enige – ellers er det din arbejdsgiver, som kan varsle, hvornår erstatningsferien skal holdes.

Hvis du ikke når at holde erstatningsferien inden 31. august 2020, overføres den automatisk til ferieåret, der starter 1. september 2020, og afholdes efter den nye ferielov.

 

Erstatningsferie

For at få ret til erstatningsferie skal du

  • melde dig syg på første sygedag på sædvanligvis hos din arbejdsgiver – også hvis du befinder dig i udlandet, og uanset om virksomheden holder ferielukket. Du bør altid sende en mail/sms, så du kan dokumentere, at du har sygemeldt dig
  • gå til lægen, da du skal sikre, at der er lægelig dokumentation for sygdommen

Du skal indhente dokumentationen for sygdommen for egen regning. Kontakt din afdeling, som vil kunne hjælpe dig.