Hvis du bruger lidt af fritvalgskontoen på pension, kan du sikre dig 865.000 kr. ekstra

Bidraget til fritvalgskontoen er 1. marts steget til 6 procent. Det giver bedre muligheder for selv at bestemme, hvordan pengene skal bruges. I Industriens Pensions app er det let at tjekke, hvad indbetalinger fra fritvalgskontoen vil betyde for pensionen

Fritvalgskontoen er gennem årene blevet udbygget, og det er nu muligt at bruge fritvalgskontoen til Ekstrapension, ekstra løn ved feriefridage, seniorfridage og børneomsorgsdage. Fra den 1. marts 2021 indbetaler arbejdsgiverne, hvad der svarer til 6 procent af lønnen. Næste år stiger satsen til 7 procent af lønnen.

En beregning fra Industriens Pension viser, at hvis et medlem på 25 år med en løn på 25.000 kr. gennem et helt arbejdsliv bruger blot en tredjedel af fritvalgskontoen ved de nuværende satser (dvs. 2 procent af lønnen) på ekstra indbetalinger til pension, vil det forventeligt booste opsparingen med 865.000 kr., når man går på pension.

Er du ældre, når du begynder de ekstra indbetalinger, vil den ekstra opsparing naturligvis blive tilsvarende mindre.

- Fritvalgskontoen giver gode muligheder for tilpasninger – alt efter hvor du er i livet. Med et bidrag på 6 procent er det endnu mere oplagt for mange at gøre brug af flere af de forskellige muligheder i ordningen. Ved fx at bruge 2 procent til Ekstrapension giver du din pension et ordentligt boost, og der er stadig råd til fx børneomsorgsdage eller seniorfridage, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Beregn din Ekstrapension med Industriens Pensions app
Effekten af ekstra indbetalinger er et relativt komplekst regnestykke. Derfor har Industriens Pension indbygget en pensionsberegner i appen, som gør det let at se, hvad det vil betyde for pensionen, hvis du fx vælger at bruge noget af fritvalgskontoen til Ekstrapension.

Beregneren tager afsæt i dine indbetalinger de seneste tre måneder og beregner derefter, hvad ekstra indbetalinger vil betyde. 

- Vores app er et godt værktøj til at gøre pension mere konkret. Man kan let sort på hvidt se, hvad ekstra indbetalinger vil betyde for ens samlede opsparing, siger Joan Alsing.

Bemærk: I år er det inden 1. august, at arbejdsgiveren skal have besked om, hvordan du vil bruge fritvalgskontoen. Tidligere har det været 1. april.