Hvad sker der, hvis du ikke betaler kontingent til tiden?

Betaler du ikke dit kontingent til a-kassen, kan det betyde, at du bliver slettet og dermed mister retten til dagpenge

Betaling af kontingent til a-kassen

Betaler du ikke dit kontingent til tiden, sender vi dig en rykker. Fra du modtager rykkeren, har du 3 uger til at betale. Overholder du ikke betalingsfristen, bliver du slettet som medlem af a-kassen.

Slettet som medlem af a-kassen

Du bliver slettet som medlem af a-kassen, hvis du ikke betaler dit kontingent til tiden. Hvis det ender med en sletning, vil du få en afgørelse fra os om, at du er blevet slettet, og fra hvilken dato sletningen er gældende.

Sammen med afgørelsen om sletning, får du en allersidste chance for at få rettet op på forholdet. Du får en frist på 4 uger til at betale alt, hvad du på det tidspunkt måtte skylde i kontingent. Betaler du inden for 4 ugers fristen, annullerer vi din sletning og genopretter dit medlemskab af a-kassen.

Karantæne på 7,4 timer ved arbejdsløshed

Betaler du ikke til tiden, dvs. når du får rykkeren, får du en karantæne på 7,4 timer. Det betyder, at du ikke kan få dagpenge i 7,4 timer, hvis du på et tidspunkt bliver arbejdsløs. Karantænen forsvinder ikke, selvom du efterfølgende betaler kontingenten, og evt. sletning bliver annulleret.

Eksempel:

Kontingent
måned

Opkrævnings-
dato

Betalings-
frist

*Rykker
sendes

Sidste frist for betaling

Endelig sletning

Januar 2020

14.12.2020

07.01.2021

12.02.2021

08.03.2021

12.03.2021

*  Hvis der betales efter udløbet af betalingsfristen på 3 uger, får du en effektiv karantæne på 7,4 timer. Karantænen omfatter alene dagpenge.