Husk reglerne om sygdom i ferien

Så er det ferietid igen – men nogle gange kommer sygdom i vejen. Hvad gør man så?

Nu, hvor ferietiden står for døren, er det værd at være opmærksom på de rettigheder og pligter, du har, hvis du bliver syg. Dem kan du læse mere om herunder.

Sygdom under ferie

Syg før ferien begynder

Du er ikke forpligtet til at starte din ferie, hvis du er syg. Du bestemmer således selv, om du vil starte din ferie eller sygemelde dig og dermed udskyde ferien.

Hvis du er syg den morgen, hvor din planlagte ferie skulle begynde, kan du således vælge ikke at starte på ferien. Det er dog et krav, at du melder dig syg på arbejdspladsen på normal vis – sygdommen skal anmeldes til arbejdsgiveren efter de regler/procedurer, som arbejdsgiveren har fastsat.

Hvis du melder dig syg, har du ret til erstatningsferie. Bliver du rask under den planlagte ferie, skal du give besked til din arbejdsgiver – herunder om du ønsker at genoptage ferien i resten af den planlagte periode, eller om du ønsker at møde på arbejde.

Du har ret til at holde de manglende feriedage på et andet tidspunkt, men ikke krav på at det bliver i forlængelse af den planlagte ferie. Det skal aftales med arbejdsgiveren, og hvis I ikke kan blive enige, er det arbejdsgiveren, som fastlægger ferien i henhold til ferielovens regler.

Syg under ferien

Bliver du syg under ferien, og har du optjent fuld ferie på 25 feriedage til afholdelse i den aktuelle ferieperiode, har du ret til erstatningsferie efter fem sygedage. Der er således en karensperiode på fem dage – uanset dette skal du melde dig syg på første sygedag. Karensdagene tæller først, fra du har sygemeldt dig.

Erstatningsferien placeres på sædvanlig vis efter aftale med arbejdsgiveren, eller som arbejdsgiveren varsler den efter ferielovens regler.

For at få ret til erstatningsferie skal du

  • melde dig syg på første sygedag på sædvanlig vis hos din arbejdsgiver, også hvis du befinder dig i udlandet. Hvis virksomheden holder lukket, må du sende en mail/sms, så du kan dokumentere, at du har sygemeldt dig
  • gå til lægen, da du skal sikre, at der er lægelig dokumentation for sygdommen
  • indhente dokumentationen for sygdommen for egen regning.

Erstatningsferien skal holdes i ferieåret, og hvis det ikke er muligt, kan den overføres til næste ferieår. Undtagelsesvis kan pengene udbetales, hvis ferien ikke har kunnet holdes.