Husk ekstra pension inden nytår

Vil du have råd til mere, når du bliver gammel? Fristen for at sætte ekstra penge ind på pensionsopsparingen er 28. december

Mange sætter ekstra penge ind på deres pensionsopsparing op til årsskiftet. Det kan være en god idé, hvis du gerne vil have mere at leve for, når du ikke arbejder længere, eller hvis du for eksempel er kommet lidt sent i gang med at spare op.

Pensionsopsparing - ekstrabeløb

Har du din pension i PensionDanmark, bliver dine indbetalinger fordelt på en alders-opsparing, en ratepension og en livsvarig pension. Ønsker du at spare ekstra op, er der forskellige muligheder afhængig af din livssituation.

  • Aldersopsparing

Du kan indbetale 5.100 kr. i 2018. Fem år før din folkepensionsalder kan du indbetale op til 46.000 kr. (2018). Du kan få udbetalt aldersopsparingen som et engangsbeløb eller i mindre portioner. Du får ikke fradrag for indbetalingerne, men du skal til gengæld ikke betale skat af det, du får udbetalt. Og der sker ingen modregning i folkepensionen.

PensionDanmark har siden 1. januar 2018, hvor der kom nye pensionsregler, tilpasset din opsparing automatisk. PensionDanmark indsætter det maksimale årlige beløb på en aldersopsparing, mens resten af dine pensionsindbetalinger bliver fordelt på din ratepension og din livsvarige pension.

  • Ratepension

Du kan samlet indbetale op til 54.700 kr. (2018). Når du går på pension, får du et beløb hver måned i en periode på mellem 10 og 30 år, som du selv vælger. Du kan få fradrag for indbetalingerne, men du skal betale skat af det, du får udbetalt.

  • Livsvarig pension

Du kan også indbetale til en livsvarig alderspension. Du får et beløb hver måned, fra du går på pension og så længe, du lever. Du kan få fradrag for indbetalingerne, men du skal betale skat af det, du får udbetalt.

Inden du indbetaler ekstra

Hvis din ægtefælle eller samlever er førtids- eller folkepensionist, så er der nogle særlige regler, der kan have stor betydning for jeres økonomi. Ydelserne fra det offentlige kan nemlig risikere at blive meget mindre, når du indbetaler til en aldersopsparing.

Derfor er det vigtigt, at du ringer til PensionDanmarks medlemsrådgivning på 7012 1330. Du kan ringe alle hverdage kl. 8-21, hvor medlemsrådgiveren vil hjælpe dig med at optimere dine pensionsindbetalinger.

Du indbetaler ekstra i PensionDanmark ved at logge ind på pension.dk senest den 28. december.