Husk arbejdsmiljøet i MED-udvalget

MED-håndbog for regionerne er opdateret efter OK18

MED-håndbogen udgør rammeaftalen for medindflydelse og medbestemmelse på regionale og kommunale arbejdspladser. Den sætter dermed de overordnede linjer for arbejdspladsens MED-udvalg, og hvordan arbejdet skal foregå i udvalget.Opdateret MED-håndbog for regioner 2018

Håndbogen for regionerne er nu opdateret efter overenskomstfornyelsen i 2018. Den kan læses og downloades via følgende link:

MED-udvalget er også arbejdsmiljøorganisationen

Husk at MED-udvalgene også fungerer som arbejdsmiljøorganisation på jeres arbejdspladser i det regionale regi.

Så det er vigtigt, at du som arbejdsmiljørepræsentant også husker at søge indflydelse eller præge dem, der sidder i MED-udvalgene, så arbejdsmiljø bliver sat på dagsordenen

Arbejdsmiljø kan involveres i alle punkter, der debatteres i MED-udvalget. Fx kan trivsel og stress være vigtige punkter at have med.

Håndbog for kommunerne

Er du ansat i det kommunale, kan du også finde MED-håndbog målrettet din arbejdsplads. Håndbogen er dog ikke opdateret med den nyeste overenskomst. Du kan læse og downloade håndbogen via linket her:

Det er Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som står bag håndbogen. Det er også PUF, som sammensætter grunduddannelserne for repræsentanter i MED-udvalg. MED-udvalget kan sidestilles med samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget i det private.