Højdepunkt for nye uddannelsesaftaler

Antallet af nye uddannelsesaftaler på dette tidspunkt af året er det højeste i over ti år

I oktober blev der indgået 171 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Det samlede tal for aftaler indgået i løbet af årets ti første måneder er dermed 1.845 – det højeste i mere end ti år.

p-statistik 10.17 screen

Tallet fremgår af den seneste praktikpladsstatistik, der er udsendt af Undervisningsministeriet. Her kan man også se, at 51 af de nye aftaler var af den korte slags.

Det svarer til lidt under 30 procent, og dermed falder andelen af disse aftaler en smule: Generelt er 665 af de 1.845 af den korte slags – svarende til 36 procent.

Udviklingen

I oktober 2007, mens beskæftigelsen tordnede af sted, var der i løbet af året indgået 1.795 nye aftaler. Men dengang var der ikke mulighed for at lave korte aftaler – der var altså tale om aftaler for hele forløbet.

Da krisen satte ind, slog den hurtigt igennem i antallet af uddannelsesaftaler. I oktober 2009 var der således indgået 904 aftaler – altså cirka en halvering i forhold til 2007 – og desuden var 44 af aftalerne korte.

For et år siden – i oktober 2016 – var der indgået 1.619 nye aftaler. Der er altså sket en stigning i antallet svarende til knap 14 procent på et år. Men samtidig er også andelen af aftaler for korte perioder steget. I oktober 2016 var andelen knap 33 procent – i oktober i år er den som nævnt 36 procent.

138 søger praktikplads

Stigningen i antallet af nye aftaler afspejles også i antallet af igangværende aftaler. I oktober var dette tal 4.109. Et år tidligere var tallet 3.855.

Men der er stadig plads til forbedring: Praktikpladsstatistikken viser også, at der i oktober var 138 praktikpladssøgende på elektrikerområdet. I oktober 2016 var dette tal 131.

p-stat 10 år

Tabellen viser tallene for aftaler indgået frem til og med oktober i hvert af årene 2007-2017