Hjemmesiden elulykker.dk er åbnet

Det store og historiske forskningsprojekt blandt elektrikerne har nu fået sin egen digitale platform

I dag sættes en milepæl i forskningsprojektet ”Følger efter elulykker”: Det omfattende projekt har åbnet sin egen digitale platform – hjemmesiden elulykker.dk.

hjemmesiden elulykker.dk - skærmdump 2

For mere end halvandet år siden tildelte Arbejdsmiljøforskningsfonden cirka tre millioner kroner til projektet, der skal undersøge helbredsmæssige følger af elektriske stød. Siden er tiden gået med mange forberedelser og med den ene af undersøgelsens to dele: En ’tilbageskuende’ registerundersøgelse, hvor forskerholdet har gennemtrawlet et stort talmateriale i databaser.

Nu forestår den anden del af undersøgelsen. Det er en forløbsundersøgelse, hvor medlemmerne af Dansk El-Forbund (DEF) skal spille en afgørende rolle. Alle medlemmer opfordres til at deltage, og undersøgelsen vil – når den går i gang her i efteråret – strække sig over et halvt år med ugentlig kontakt til deltagerne.

Samarbejde

Elulykker.dk er udviklet i et samarbejde mellem DEF og den arbejdsmedicinske universitetsklinik på Regionshospitalet i Herning, hvor den forskningsmæssige del af projektet gennemføres. Hjemmesiden vil være den offentlige, digitale platform, hvor elektrikere, forskere, journalister og andre interesserede kan følge med, og den vil også fungere som genvej til det materiale, der udgives i forbindelse med projektet.

På nuværende tidspunkt kan man blandt andet finde en introduktion, nyheder, interviews og baggrundsorientering. Senere vil den indeholde løbende praktisk information til deltagerne i forbindelse med undersøgelsen.

Historisk projekt

elulykker.dk - projektlogoProjektet er historisk på den måde, at det er første gang, at der gennemføres en såkaldt forløbsundersøgelse – altså hvor deltagerne følges gennem længere tid – på dette område. Håbet er, at den vil forsyne videnskaben og elektrikerne med mere eksakt viden på et område, hvor det kniber voldsomt med videnskabelig dokumentation af følgerne, selv om nærmest alle har hørt om eller kender nogen, der har fået stød, og mange har prøvet det på egen krop.

Inden forløbsundersøgelsen starter, vil samtlige medlemmer af DEF blive kontaktet personligt med en opfordring til at deltage. Og indtil da kan man altså læse meget mere om – og følge med i – projektet på elulykker.dk.